Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

256Mb: x8, x16 DDR 400 SDRAM Addendum

MT46V32M8 - 8 Meg x 8 x 4 banks MT46V16M16 - 4 Meg x 16 x 4 banks

Video Liên Quan