Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

256Mb: x8, x16 DDR 400 SDRAM Addendum

MT46V32M8 - 8 Meg x 8 x 4 banks MT46V16M16 - 4 Meg x 16 x 4 banks

Video Liên Quan