• <Xem thêm trên Intel.com

Intel Corporation Platform Memory Operation

SoDIMM Validation Compliance Sheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống