Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

DDR3L 1600 Non-ECC SO-DIMM Memory Validation Results

DDR3L 1600 Non-ECC SO-DIMM Memory Validation Results

The document provides validation results from a small sample of DDR3L 1600 non-ECC SO-DIMM memory modules tested on reference mobile platforms based on the Intel® 7 Series Chipset and 4th generation Intel® Core™ i7 processors to be used as a guide to module performance.

The information is provided as a guide to module performance w...ith Intel® reference platforms.

Read the full DDR3L 1600 Non-ECC SoDIMM Memory Validation Results.

Video Liên Quan