• <Xem thêm trên Intel.com

DDR3 UDIMM ECC System-Level Validation Results

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống