Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

DDR3 UDIMM ECC System-Level Validation Results

Lists the DDR3 UDIMM ECC system-level validation results from a small sample tested on Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 family.

Video Liên Quan