• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor 5600 Series (formerly Westmere-EP)

DDR3 UDIMM ECC System-level Validation Results

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống