Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

DDR3 UDIMM Non-ECC WaimeaBay memory list

Summarizes DDR3 1600 Non-ECC UDIMM modules tested on platforms based on Intel® X79 Series Chipset using Intel® Core™ i7 processors Socket LGA-2011.

Video Liên Quan