Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

DDR3 UDIMM Non-ECC WaimeaBay memory list

Summarizes DDR3 1600 Non-ECC UDIMM modules tested on platforms based on Intel® X79 Series Chipset using Intel® Core™ i7 processors Socket LGA-2011.

Video Liên Quan