• <Xem thêm trên Intel.com

DDR3 1600 Non-ECC UDIMM Validation Results

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Summarizes DDR3 1600 Non-ECC UDIMM modules tested on platforms based on Intel® X79 Series Chipset using Intel® Core™ i7 processors Socket LGA-2011.