Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

 

Listed below are the results of testing a small sample of DDR2 DIMM modules on Intel® chipset-based motherboards. We are providing this information as a guide to module performance with Intel® chipset platforms. This testing is not intended to replace the normal OEM component qualification process. For results on specific Intel® motherboards or OEM production motherboards, please refer to the OEM's list of qualified memory suppliers.

Summary of chipsets used in testing

DDR2 800 MHz Non-ECC modules were tested with the Intel® Q965, G965, P965 Express Chipset-based reference boards. DDR2 800 MHz ECC modules were tested with the Intel® 3210 Series Chipset-based reference boards. DDR2-800 testing was performed at CL5 latency conditions. Part numbers for CL5-tested memory are listed below. Intel chipsets that support DDR2-800 also support the corresponding CL6 part number.

DDR2 800MHz unbuffered DIMM validation results

Download UDIMM system validation results.

 

Approved test labs

The following test labs have the capability of performing DDR2 Unbuffered DIMM system-level testing. For further information, please contact:

Advanced Validation Labs
17665B Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
Attn: Rhonda Duda
Tel: 714-438-2787
Fax: 714-427-3752
Email: sales@validationlabs.com
www.validationlabs.com

 

Additional information: 1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Xác nhận hợp lệ

Thông tin pháp lý

BÁO CÁO KIỂM TRA NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HAY BẤT CỨ BẢO HÀNH NÀO KHÁC PHÁT SINH NGOÀI BẤT KỲ ĐỀ XUẤT, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOẶC MẪU NÀO.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp trong kết nối với các sản phẩm Intel®. Không có giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, bởi ngăn cản không cho nhận hoặc cách khác, đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được cấp bởi tài liệu này hoặc bởi việc bán các sản phẩm Intel. Ngoại trừ được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện của intel, Intel không chịu bất cứ trách nhiệm nào và Intel từ chối mọi bảo hành rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc bán và/hoặc sử dụng các sản phẩm Intel, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý hoặc các bảo hành liên quan đến tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, khả năng bán được, hoặc sự vi phạm bất kỳ sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác. Sản phẩm của Intel không nhằm mục đích sử dụng trong các hoạt động y tế, cứu nạn hay duy trì sự sống.

Intel có quyền thay đổi thông số kỹ thuật kiểm tra của mình bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo.

Nhà cung cấp phần cứng tự chịu trách nhiệm về việc bán, thiết kế và chức năng của sản phẩm của mình, bao gồm bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ vi phạm sản phẩm hoặc bảo hành sản phẩm.