Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Listed below are the results of testing a small sample of DDR2 667MHz SODIMM modules on Intel® reference systems. We are providing this information as a guide to module performance. This testing is not intended to replace the normal OEM module qualification process. For results on specific Intel® or OEM production motherboards, please refer to the OEM's list of qualified memory suppliers.

The following DDR2 667MHz SODIMMs have passed system-level validation on Mobile Intel® 945PM/GT/GM Express chipset family reference motherboards.

DDR2 667 SODIMM validation results

Module Supplier
Module Part Number
Component Used
Comp Part Number
Module
Density
Comp
Density
Comp
Width
Latency
CL-tRCD
-tRP
Misc. Comp
Date
Code
A-Data
M2OEL5G3H3410B1C0Z
Elpida
EDE5108AESK-6E-E
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0506
Corsair
VS256SDS667D2
Micron
MT47H32M8BP-3E
256MB 256Mb 8 5-5-5 - 0544
Elpida
EBE11UD8AESA-6E-E
Elpida
EDE5108AESK-6E-E
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0515
Hynix
HYMP112S64CP6-Y5
Hynix
HY5PS1G1631CFP-Y5
1GB 512Mb 16 5-5-5 - 0647
Hynix
HYMP564S64BP8-Y5
Hynix
HY5PS12821BFP-Y5
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0537
Hynix
HYMP564S64CP8-Y5
Hynix
HY5PS12821CFP-Y5
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 625A
Hynix
HYMP512S64CP8-Y5
Hynix
HY5PS12821CFP-Y5
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 623A
Hynix
HYMP512S64BP8-Y5
Hynix
HY5PS12821BFP-Y5
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0540
Hynix
HYMP112S64AP8-Y5
Hynix
HY5PS1G831AFP-Y5
1GB 1Gb 8 5-5-5 - 0533
Hynix
HYMP325S64MP8-Y5
Hynix
HY5PS2G831MP-Y5
2GB 2Gb 8 5-5-5 ¹ 0515
Hynix
HYMP532S64BP6-Y5
Hynix
HY5PS121621BFP-Y5
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 0539
Hynix
HYMP532S64CP6-Y5
Hynix
HY5PS121621CFP-Y5
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 631A
Hynix
HYMP564S64AP6-Y5
Hynix
HY5PS121621AFP-Y5
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0518
Hynix
HYMP564S64CP6-Y5
Hynix
HY5PS121621CFP-Y5
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 628A
Hynix
HYMP564S64BP6-Y5
Hynix
HY5PS121621BFP-Y5
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0541
Hynix
HYMP532S64AP6-Y5
Hynix
HY5PS121621AFP-Y5
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 0518
Qimonda (Infineon)§
HYS64T64020EDL-3S-C
Qimonda
HYB18T512160CF-3S
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0646
Qimonda (Infineon)§
HYS64T32000HDL-3S-B
Qimonda
HYB18T512160CF-3S
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 0602
Qimonda (Infineon)§
HYS64T64020HDL-3S-B
Qimonda
HYB18T512160BF-3S
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0552
Qimonda (Infineon)§
HYS64T128021HDL-3S-B
Qimonda
HYB18T512800BF-3S
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0539
Kingston
KVR667D2S5/512
Samsung
K4T51083QC-ZCE6
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0537
Kingston
KVR667D2S5/1G
Elpida
EDE5108AESK-6E-E
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0506
Micron
MT16HTF12864HY-667B
Micron
MT47H64M8CB-3
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0530
Micron
MT8HTF6464HY-667A
Micron
MT47H64M8BT-3
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0446
Micron
MT8HTF6464HDY-667
Micron
MT47H32M16BT-3
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0508
Micron
MT4HTF3264HY-667
Micron
MT47H32M16BT-3
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 0502
Micron
MT8HTF3264HY-667
Micron
MT47H32M8BP-3
256MB 256Mb 8 5-5-5 - 0444
Micron
MT8HTF3264HDY-667B
Micron
MT47H16M16BG-3
256MB 256Mb 16 5-5-5 - 0514
Micron
MT4HTF1664HY-667B
Micron
MT47H16M16BG-3
128MB 256Mb 16 5-5-5 - 0514
Nanya
NT1GT64UH8BOMN-3C
Nanya
NT5TU64M16BM-3C
1GB 1Gb 16 5-5-5 - 0644
Nanya
NT1GT64U8HA0BN-3C
Nanya
NT5TU64M8AE-3C
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0535
Nanya
NT1GT64U8HB0BN-3C
Nanya
NT5TU64M8BE-3C
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0608
Nanya
NT256T64UH4A1FN-3C
Nanya
NT5TU32M16AG-3C
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 0536
Nanya
NT512T64UH8A1FN-3C
Nanya
NT5TU32M16AG-3C
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0626
Nanya
NT512T64UH8B0FN-3C
Nanya
NT5TU32M16BG-3C
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0606
Netlist
NL8126426407F-D53MNA
Nanya
NT5TU64M8AE-3C
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0522
Powerchip
AS6E8E63B-6E1K
Powerchip
A3R12E3GEU-G6E
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0546
Samsung
M470T5663CZ3-CE6
Samsung
K4T1G084QC-ZCE6
2GB 1Gb 8 5-5-5 - 0713
Samsung
M470T2864DZ3-CE6
Samsung
K4T1G164QD-ZCE6
1GB 1Gb 16 5-5-5 - 0646
Samsung
M470T5663DZ3-CE6
Samsung
K4T1G084QD-ZCE6
2GB 1Gb 8 5-5-5 - 0646
Samsung
M470T6464DZ3-CE6
Samsung
K4T1G164QD-ZCE6
512MB 1Gb 16 5-5-5 - 0646
Samsung
M470T3354EZ3-CE6
Samsung
K4T51163QE-ZCE6
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 0643
Samsung
M470T6654EZ3-CE6
Samsung
K4T51163QE-ZCE6
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0643
Samsung
M470T2953EZ3-CE6
Samsung
K4T51083QE-ZCE6
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0640
Samsung
M470T2953CZ3-CE6
Samsung
K4T51083QC-ZCE6
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0537
Samsung
M470T2864AZ3-CE6
Samsung
K4T1G164QA-ZCE6
1GB 1Gb 16 5-5-5 - 0625
Samsung
M470T6554CZ3-CE6
Samsung
K4T51163QC-ZCE6
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0522
Samsung
M470T3354CZ3-CE6
Samsung
K4T51163QC-ZCE6
256MB 512Mb 16 5-5-5 - 0522
Sanmax
SMD-N1G48NP-6E
Elpida
EDE5108AGSE-6E-E
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0537
Transcend
TS64MSQ64V6J
Qimonda
HYB18T512800AF-3S
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0518
Transcend
TS128MSQ64V6J
Elpida
EDE5108AESK-6E-E
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0512
Twinmos
8G-25JN5-KAT
Samsung
K4T51083QC-ZCE6
512MB 512Mb 16 5-5-5 - 0520
Viking
VR5DU646418EBWL1
Samsung
K4T51083QC-ZCE6
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0528
Viking
R5DU286418EBWL1
Samsung
K4T51083QC-ZCE6
1GB 512Mb 8 5-5-5 - 0528
Wintec
380127282
Micron
MT47H64M8BT-3
512MB 512Mb 8 5-5-5 - 0452

** This DRAM component is DDP = dual die package. It contains two 1Gbx8 die.

§ Effective May 1, 2006 Infineon Memory is named Qimonda.

Approved test labs

The following test labs have the capability of performing DDR2 Unbuffered DIMM system-level testing. For further information, please contact:

Advanced Validation Labs
17665B Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
Attn: Rhonda Duda
Tel: 714-438-2787
Fax: 714-427-3752
Email: sales@validationlabs.com
www.validationlabs.com

 

Additional information: 1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Xác nhận hợp lệ

Thông tin pháp lý

BÁO CÁO KIỂM TRA NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HAY BẤT CỨ BẢO HÀNH NÀO KHÁC PHÁT SINH NGOÀI BẤT KỲ ĐỀ XUẤT, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOẶC MẪU NÀO.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp trong kết nối với các sản phẩm Intel®. Không có giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, bởi ngăn cản không cho nhận hoặc cách khác, đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được cấp bởi tài liệu này hoặc bởi việc bán các sản phẩm Intel. Ngoại trừ được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện của intel, Intel không chịu bất cứ trách nhiệm nào và Intel từ chối mọi bảo hành rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc bán và/hoặc sử dụng các sản phẩm Intel, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý hoặc các bảo hành liên quan đến tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, khả năng bán được, hoặc sự vi phạm bất kỳ sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác. Sản phẩm của Intel không nhằm mục đích sử dụng trong các hoạt động y tế, cứu nạn hay duy trì sự sống.

Intel có quyền thay đổi thông số kỹ thuật kiểm tra của mình bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo.

Nhà cung cấp phần cứng tự chịu trách nhiệm về việc bán, thiết kế và chức năng của sản phẩm của mình, bao gồm bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ vi phạm sản phẩm hoặc bảo hành sản phẩm.