• <Xem thêm trên Intel.com

Server Performance with Intel® Xeon® Processors

Keep your cloud and virtualization options open

Server Performance with Intel® Xeon® Processors

In an era when IT needs to provide always-on access to critical applications and data over public and private clouds, Intel® Xeon® processors provide industry-leading intelligent performance that enables these emerging service-based environments.

Intel Xeon processors deliver more transactions per server and adjust server performance according to application needs.

Upgrade to next-generation Intel® Xeon® processor–based servers for industry-leading features, including:

  • Intel® Turbo Boost Technology: Delivers unprecedented performance levels on demand by shifting CPU and memory into a low power state when peak power isn’t needed
  • Intel® Hyper-Threading Technology: Enables simultaneous processing of multiple threads and dynamically adapts performance to the workload for an even greater performance boost

Increase performance while reducing the number of required physical servers with Intel® Xeon® processor–based servers.

Use the Intel® Server Selection Tool >

See how Intel® Xeon® processors deliver ROI > (PDF 342KB)

View Intel® Xeon® processor E7 server test results > (PDF 327KB)

 

Additional information: 1 2

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Công nghệ Intel® Turbo Boost đòi hỏi nền tảng có bộ xử lý có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hiệu năng Công nghệ Intel Turbo Boost thay đổi tùy thuộc vào phần mềm, phần cứng và cấu hình hệ thống tổng thể. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất nền tảng của bạn để xem hệ thống của bạn có hỗ trợ Công nghệ Intel Turbo Boost hay không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

2. Yêu cầu một hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT), hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên bộ xử lý Intel® Core™ i5-750. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ công nghệ HT, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.