Một Intel® NUC cho mọi nhu cầu

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng kiểu hình thức nhỏ độc đáo với Intel Inside® có thể trở thành hiện thực

Phù hợp hoàn hảo cho mọi mục đích

Từ hộp giải mã đến giám sát video, từ các hệ thống giải trí gia đình đến quảng cáo số, phần khó khăn không phải là tìm được cách sử dụng Intel® NUC—mà là phải lựa chọn chỉ một cách sử dụng.

Cuộn xuống dưới bảng để biết ví dụ sử dụng chi tiết.

Giải trí tại gia

Chơi game

Năng suất

Quảng cáo số

Thương mại

Hỗ trợ