Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Một Intel® NUC cho mọi nhu cầu

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng kiểu hình thức nhỏ độc đáo với Intel Inside® có thể trở thành hiện thực

Phù hợp hoàn hảo cho mọi mục đích

PC mini Intel® NUC mang điện toán đến không gian mới, từ TV phòng khách đến quảng cáo số. Chọn Intel® NUC phù hợp với bạn.

Công dụng tại gia

Giải pháp thương mại

Hỗ trợ