Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

SiComputer’s Productiva Yocto* with Intel® Core™ Processors

See SiComputer’s small, versatile Productiva Yocto* in action; this minicomputer has the speed and performance of the Intel® Core™ i3 and i5 processors or Celeron® processor, built-in Wi-Fi and Bluetooth* technology, and is VESA* mount compatible.