Công năng mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn

  • Giờ đây hỗ trợ ổ đĩa 2.5-inch

PC Mini - Intel® NUC