• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Gigabit CT Desktop Adapter Product Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống