Bộ điều hợp Máy chủ Ethernet Intel® Gigabit

 • Công cụ chọn Sản phẩm Gigabit

  Công cụ chọn sản phẩm Gigabit

  Lựa chọn ngay

 • Bộ điều hợp Ethernet Gigabit

  Bộ điều hợp Ethernet Gigabit

  So sánh ngay >

 • Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ

  Bộ chuyển đổi mạng hội tụ

  So sánh ngay >

Bộ điều hợp Máy chủ Ethernet Intel® Gigabit

 

Bộ sưu tập Sản phẩm Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet

Gigabit

Bộ điều khiển Intel

Cổng

Cáp / Đầu nối

Các công nghệ tiên tiến

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I210
Intel® I210
 1 RJ45 – Cáp đồng Không có Halogen, lưu trữ qua Ethernet, quản lý nguồn
Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350
Intel® I350

2, 4

RJ45 - cáp đồng, cáp quang

Ảo hóa, không có Halogen, truyền dữ liệu thông minh, lưu trữ qua Ethernet, quản lý nguồn

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I340
Intel® 82580

2, 4

RJ45 - cáp đồng, cáp quang

Ảo hóa, không có Halogen, truyền dữ liệu thông minh, lưu trữ qua Ethernet, quản lý nguồn

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet ET và EF Intel® 82576

2, 4

RJ45 - cáp đồng, cáp quang

Ảo hóa, giảm tải thông minh, lưu trữ qua Ethernet

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet Pro Intel® 82572, 82571

1, 2

RJ45 - cáp đồng, cáp quang

Giảm tải thông minh, lưu trữ qua Ethernet

Dòng Bộ điều hợp Máy tính để bàn Intel® Gigabit CT Intel® 82574

1

RJ45 – cáp đồng

Lưu trữ qua Ethernet