Bộ Điều hợp Intel® Ethernet Gigabit dành cho Máy chủ

 • Lựa chọn Sản phẩm Gigabit

  Intel® Ethernet Gigabit Server Adapter Guide Thumbnail 2:1

  Lựa chọn ngay

 • Bộ điều hợp Ethernet Gigabit

  Bộ điều hợp Ethernet Gigabit

  So sánh ngay

 • Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ

  Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ

  So sánh ngay

Bộ Điều hợp Intel® Ethernet Gigabit dành cho Máy chủ

 

Bộ sưu tập Sản phẩm Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet

Gigabit

Bộ điều khiển Intel

Cổng

Cáp / Đầu nối

Các công nghệ tiên tiến

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I210 Intel® I210
 1 RJ45 - Cáp đồng Không có Halogen, Lưu trữ qua Ethernet, Quản lý Nguồn
Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I350 Intel® I350

2, 4

RJ45 - Cáp Đồng,  Cáp Quang

Ảo hóa, Không có Halogen, Truyền dữ liệu thông minh, Lưu trữ qua Ethernet, Quản lý Điện

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet I340 Intel® 82580

2, 4

RJ45 - Cáp Đồng,  Cáp Quang

Ảo hóa, Không có Halogen, Truyền dữ liệu thông minh, Lưu trữ qua Ethernet, Quản lý Điện

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet ET và EF Intel® 82576

2, 4

RJ45 - Cáp Đồng,  Cáp Quang

Ảo hóa, Truyền dữ liệu thông minh, Lưu trữ qua Ethernet

Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet Pro Intel® 82572, 82571

1, 2

RJ45 - Cáp Đồng,  Cáp Quang

Truyền dữ liệu thông minh, Lưu trữ qua Ethernet

Dòng Bộ điều hợp Máy tính để bàn Intel® Gigabit CT Intel® 82574

1

RJ45 – Cáp đồng

Lưu trữ qua Ethernet