Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® QuickAssist Adapter 8920 Installation Guide

Intel® QuickAssist Adapter 8920DCC/8920SCC Installation Guide

Install the PCI Express* Adapter

1. Turn off the computer and unplug the power cord.
2. Remove the computer cover and the adapter slot cover from a slot that matches your adapter.
3. Firmly place the adapter edge connector into the slot until it is fully inserted. Secure the bracket to the chassis.
4. For the Intel® QuickAssist Adapter 8920DCC only, connect the external power connector—a six-position connector derived from the PCI Express x16 Graphics 150W-ATX power connector definition.
5. Replace the computer cover and plug in the power cord.

Note: Some Intel adapters utilize the PCI Express bus. You may utilize a slot that is longer than your adapter’s connector with no harm but do not attempt to install it in a slot shorter than the PCI Express connector.

Read the full Intel® QuickAssist Adapter 8920DCC/8920SCC Installation Guide.