Bây giờ là lúc lựa
chọn 10 GbE

  • Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet. Bên trong mỗi máy chủ là một cơ hội.

Bây giờ là lúc lựa chọn 10 GbE

 

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet và Bộ điều hợp Máy chủ 10-Gigabit

Bộ chuyển đổi Intel

Bộ điều khiển Intel

Cổng

Cáp / Đầu nối

Các công nghệ tiên tiến

10 Gigabit
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540

Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

2 RJ45 -Cáp đồng
Ảo hóa, Lưu trữ qua Ethernet, FCoE, Truyền dữ liệu thông minh
Dòng Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82559 Fast 1, 2  10GBASE-T, SFP+ Gắn Trực tiếp, cáp quang Ảo hóa, Lưu trữ qua Ethernet, FCoE, Truyền dữ liệu thông minh
Dòng Bộ điều hợp Đường rẽ Máy chủ Intel® Ethernet X520/X540 Bộ điều khiển Fast Ethernet Intel 82599 và Bộ điều khiển Ethernet Intel X540  1, 2  Hai LC 10GBASE-SR (X520) (Cáp quang không thể tháo rời)
Hai Cáp đồng RJ-45 (X540)
Ảo hóa, Truyền dữ liệu thông minh, Lưu trữ qua Ethernet
Dòng Bộ điều hợp Cụm máy chủ NetEffect™
NetEffect™ NE020 1, 2  SFP+ Gắn Trực tiếp, Cáp đồng CX4, cáp quang  Truyền dữ liệu thông minh, Lưu trữ qua Ethernet, iWARP/RDMA 
Dòng Intel® Ethernet AT2 dành cho Máy chủ  Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82598 10 Gigabit 1 RJ45 -Cáp đồng  Ảo hóa, giảm tải thông minh, Lưu trữ qua Ethernet