Bây giờ là lúc lựa chọn 10 GbE

 

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet và Bộ điều hợp Máy chủ 10 Gigabit

Bộ điều hợp Intel

Bộ điều khiển Intel

Cổng

Cáp / Đầu nối

Các công nghệ tiên tiến

40 Gigabit
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet XL710 Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710 1, 2 QSFP+ Đồng Gắn Trực tiếp Ảo hóa, lưu trữ qua Ethernet, FCoE, giảm tải thông minh
10 Gigabit
Bộ điều hợp Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X710 Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710 2, 4 SFP+ Đồng Gắn Trực tiếp Ảo hóa, lưu trữ qua Ethernet, FCoE, giảm tải thông minh
Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540

Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

2 RJ45 -Cáp đồng
Ảo hóa, lưu trữ qua Ethernet, FCoE, giảm tải thông minh
Dòng Bộ điều hợp Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X520
Bộ điều khiển 10 Gigabit Ethernet Intel® 82559 1, 2  10GBASE-T, SFP+ Gắn Trực tiếp, cáp quang Ảo hóa, lưu trữ qua Ethernet, FCoE, giảm tải thông minh
Dòng Bộ điều hợp Đường rẽ Máy chủ Intel® Ethernet X520/X540 Bộ điều khiển 10 Gigabit Ethernet Intel® 82599 và Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540 1, 2  Hai LC 10GBASE-SR (X520) (Quang không thể tháo rời)
Hai Cáp đồng RJ-45 (X540)
Ảo hóa, giảm tải thông minh, lưu trữ qua Ethernet
Dòng Máy chủ Intel® Ethernet AT2 Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82598 10 Gigabit
 
1 RJ45 -Cáp đồng  Ảo hóa, giảm tải thông minh, lưu trữ qua Ethernet