Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Ethernet CNA and Cisco Nexus* Switch Compatibility

Intel® Ethernet 10 Gigabit Converged Network Adapters and Cisco Nexus* Switches together deliver a high-performance, converged fabric foundation for virtualized and cloud data centers. These solutions have been tested and validated by Intel and Cisco for reliability, performance, and interoperability across a range of 10 Gigabit Ethernet (10GbE) interfaces.

Read the full Intel® Ethernet CNA and Cisco Nexus* Switch Compatibility Solution Brief.

Video Liên Quan