Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rack-Optimized Board for Maximum Memory, Energy Efficiency and I/O Flexibility

Features energy efficient spread core design to deliver maximum memory capacity, performance, I/O capacity and flexibility for 1U and 2U systems

Key Features

Product Specifications

SKU Order Code

Description

Maximum memory size

PCIe*

S2600GZ

 

View product images

A premium compute platform 2-socket board supporting two Intel® Xeon® processors E5-2600 v2, 24 DIMMs, enterprise class I/O, and quad 1Gb Ethernet. 768 GB

48 PCI Express* lanes

2 x PCIe x16

1 x connector for Intel® I/O Expansion Module

1 x connector for Intel® Integrated RAID Module

S2600GL

 

View product images

Premium compute platform 2-socket board supporting two Intel Xeon processors E5-2600 v2, 16 DIMMs, enterprise class I/O, and quad 1Gb Ethernet. 512 GB

48 PCI Express lanes

2 x PCIe x16 Gen 3

1 x connector for Intel I/O Expansion Module

1 x connector for Intel Integrated RAID Module

Product Compatibility

Compatible Intel® Products Tested Hardware, Memory, Operating System Lists
(Includes 3rd Party Vendors)
S2600GZ S2600GZ THOL
S2600GL S2600GL THOL