• <Xem thêm trên Intel.com

Bộ công cụ Tích hợp Intel®

Tùy chỉnh BIOS cho các nhà tích hợp hệ thống

Thiết kế hệ thống máy tính để đáp ứng các yêu cầu khởi động duy nhất của khách hàng của bạn có thể yêu cầu tùy chỉnh BIOS. Đối với các hệ thống riêng lẻ, việc tùy chỉnh này được thực hiện đơn giản bằng cách sử dụng Intel® Visual BIOS nhưng đối với nhiều hệ thống cần cấu hình giống nhau – Bộ công cụ Tích hợp Intel® chính là giải pháp của bạn.

Quên đi những giải pháp tốn kém có thể mất nhiều ngày để phát triển hay công cụ màn hình nổi bật và thiết lập F2 với khả năng hạn chế. Bộ công cụ Tích hợp Intel® cho phép truy cập trực tiếp từ BIOS vào các tùy chọn tùy chỉnh với giao diện đồ họa dễ sử dụng.

Tải xuống Bộ công cụ Tích hợp Intel® >

Nếu bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Intel để được hỗ trợ kỹ thuật:

Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật >

Tìm trung tâm hỗ trợ >

Tùy chỉnh và cấu hình BIOS
  • Cấu hình hệ thống trực tiếp
  • Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên khởi động hệ thống
  • Lập trình mật khẩu BIOS
  • Thêm và sửa lại kích thước logo công ty của khách hàng
  • Microsoft OEM Activation 3.0
Phiên bản

4.0.3.280

Hướng dẫn

Loại/kích thước tập tin:  PDF 102KB

Tải xuống

4.0.1.258

Hướng dẫn

Loại/kích thước tập tin:  PDF 102KB

Tải xuống

3.4.1.212

Hướng dẫn

Loại/kích thước tập tin:  PDF 102KB

Tải xuống

Bạn không tìm thấy nội dung cần tìm? Đi tới tìm kiếm nội dung tải xuống và nhập kiểu bo mạch chủ. Phiên bản Bộ công cụ Tích hợp Intel mới nhất sẵn có sẽ được hiển thị.

Phản hồi về Bộ công cụ Tích hợp Intel®

Intel hoan nghênh phản hồi của bạn về sản phẩm này vì chúng tôi liên tục cải tiến Bộ công cụ Tích hợp Intel®. Vui lòng sử dụng cơ hội này để cho chúng tôi biết về bất kỳ tính năng hoặc thay đổi nào bạn muốn thấy trong sản phẩm của chúng tôi. Đồng thời, khi phản hồi, đảm bảo bạn cho biết công cụ bạn hiện đang sử dụng (cấu hình hoặc cài đặt) và cung cấp số phiên bản phát hành (chẳng hạn: 2.9.1). Gửi phản hồi của bạn đến địa chỉ email: itk-feedback@intel.com

Nếu bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Intel để được hỗ trợ kỹ thuật:

Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật >

Tìm trung tâm hỗ trợ >