• <Xem thêm trên Intel.com

Công cụ Hỗ trợ Tích hợp Intel®

Tùy chỉnh BIOS với các giải pháp dựa trên Microsoft Windows*

Ứng dụng phần mềm Công cụ Hỗ trợ Tích hợp Intel® là công cụ cấu hình hệ thống dựa trên Microsoft* Windows*, được thiết kế dành cho các nhà tích hợp hệ thống chuyên nghiệp cần tùy chỉnh Bo mạch Để bàn Intel®. Công cụ Hỗ trợ Tích hợp Intel® dễ tùy chỉnh một nhóm nhỏ các cài đặt BIOS (cho khởi động, quản lý thiết bị, điện năng và bảo mật). Nó cũng hỗ trợ cài đặt các giá trị quản lý tài sản, cập nhật BIOS hệ thống, thêm logo tùy chỉnh để xây dựng thương hiệu và cung cấp hình ảnh màn hình BIOS nổi bật độc đáo. Công việc tùy chỉnh được thực hiện bằng cách sử dụng không gian làm việc và tập tin cấu hình có thể được di chuyển đến máy tính mục tiêu tương tự khác.

Tải xuống Công cụ Hỗ trợ Tích hợp Intel® >

Nếu bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Intel để được hỗ trợ kỹ thuật:

Xử lý sự cố và câu hỏi thường gặp >

Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật >

Tìm trung tâm hỗ trợ >

 

Công cụ Hỗ trợ Tích hợp Intel®
  • Tùy chỉnh cài đặt BIOS mà không cần khởi động lại hệ thống
  • Khóa và/hoặc ẩn các cài đặt quan trọng giúp giảm thời gian ngừng hoạt động hoặc chi phí hỗ trợ
  • Thêm logo tùy chỉnh vào màn hình BIOS nổi bật