• <Xem thêm trên Intel.com
    • Được Tag Tại Mục

Tiện ích Intel® Extreme Tuning (Intel® XTU)

Tiện ích Intel® Extreme Tuning

Cải tiến nội dung trung tâm của bạn sử dụng tiện ích Intel® Extreme Tuning (Intel® XTU). Dù ép xung CPU, bộ nhớ và đồng hồ hệ thống hay theo dõi nhiệt độ hệ thống, điện áp và tốc độ quạt, Intel® XTU cho phép bạn điều chỉnh, cải tiến và làm mát.

Tải xuống tiện ích Intel® Extreme Tuning (Intel® XTU) >

Nếu bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Intel để được hỗ trợ kỹ thuật:

Gửi email cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật >

Tìm trung tâm hỗ trợ >