Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 20 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Intel Corporate Privacy Rules: Deed Poll

Outlines Intel's privacy rules and contains deed and Intel Entities information.

Xem trước | Tải xuống

Conflict Free Sourcing Policy in the Democratic Republic of Congo

White paper explains how Intel strives for “Conflict Free” supply chain for metals from Democratic Republic of the Congo.

Xem trước | Tải xuống

The Conflict Mineral Journey

Infographic: Trace the conflict mineral journey from the mine to the consumers and see how Intel positively affects the supply chain.

Xem trước | Tải xuống

Thông báo về Quyền riêng tư của Intel

Thông báo mô tả các thông lệ của Intel về quyền riêng tư, tiếp thị và quảng cáo trong việc thu thập thông tin cá nhân trên trang web của Intel.

Thông Báo Về Cookie và Các Công Nghệ Tương Tự của Intel

Mô tả việc sử dụng cookie của Intel, các đối tác, và các bên thứ ba trên trang web của Intel, bao gồm các lựa chọn mà bạn có thể có liên quan tới cookie đó.

Các Thương Hiệu

Vui lòng đọc cẩn thận những quy định này và tham khảo Hướng Dẫn về các Thương Hiệu và Nhãn Hiệu trước khi sử dụng site này.

Điều khoản Sử dụng của Intel

Điều khoản Sử dụng của Intel bao gồm mô tả đối với việc truy cập và sử dụng trang web và tài liệu của Tập đoàn Intel ("Intel").

Chính Sách Quyền Riêng Tư của Ứng Viên Toàn Cầu

Cung cấp các thông tin chi tiết bổ sung về thông lệ quyền riêng tư của mục Lý lịch (C.V.) trên trang web của Intel, trong đó có việc lưu trữ dữ liệu lý lịch.

Kho lưu trữ Thông báo về Quyền riêng tư của Intel

Tìm những phiên bản trước của Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Của Intel trong tập lưu trữ này, bao gồm thông báo từ tháng 1 năm 2009 và tháng 10 năm 2013.

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Trên Mạng Của Intel Tháng 10 Năm 2013

Thông báo được lưu trữ từ tháng 10 năm 2013 mô tả các thông lệ của Intel về quyền riêng tư trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.