Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 368 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Chipset Intel® E8870

Chipset Intel® E8870 với thành phần E8870SP cho phép cấu hình nhiều nút với tối đa tám bộ xử lý Intel® Itanium®.

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320 giúp tiêu thụ điện ít hơn, cải thiện độ tin cậy của nền tảng và khả năng quản lý hệ thống.

Chipset Intel® E7501

Chipset Intel® E7501 hỗ trợ các hệ thống máy chủ bộ xử lý kép được tối ưu hóa cho bộ xử lý Intel® Xeon®.

Chipset Intel® E8500

Chipset Intel® E8500 là nền tảng ứng dụng có hiệu năng cao nhất với khả năng mở rộng cao nhất trong dòng bộ xử lý 64-bit Intel® Xeon®.

Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520/X540 Family

Continuing network traffic at a single failure point, the Intel® Ethernet Server Bypass Adapter X520/X540 delivers 10GbE business continuity.

Real Server Solutions for Small Business

Solution Brief: A real server based on Intel® technology helps small businesses strengthen their services with superior reliability and performance.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Processor-Based Server Boosts Productivity: Infographic

Infographic: An Intel® Xeon® processor E3 family-based server boosts productivity with faster processing, memory error correction, and data security.

Intel® Xeon® Processor E7-8800/4800/2800 Specification Update

Specification Update, 2011: Intel® Xeon® processor E7-8800/4800/2800 product family, clarifications, changes, and documentation errata.

Xem trước | Tải xuống

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

Máy chủ dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 được xây dựng dành cho ảo hóa và mang lại hiệu năng thích ứng, thông minh.

Intel® 5 Series Chipset and Intel® 3400 Series Chipset Spec Update

Specification Update, 2011: Intel® 5 series chipset and Intel® 3400 series chipset, clarifications, changes, and documentation errata.

Xem trước | Tải xuống