Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 245 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Data Center IT Agility and Control

Data center software overview

Intel® 64 Architecture x2APIC Specification

Intel® 64 Architecture x2APIC evolved from the xAPIC architecture which was first implemented on Intel® Pentium® 4 processors.

Xem trước | Tải xuống

Jasper Forest From Intel Animation

Video introduces Jasper Forest: the newest addition to the Intel® Xeon® processor family.

Kiến trúc Intel®: Tiếp sức mạnh cho thế giới lưu trữ

Video: Kiến trúc Intel®, mạnh mẽ, hiệu quả, có thể mở rộng, giải pháp lưu trữ linh hoạt.

Tối đa hóa thời gian hoạt động của máy chủ với Công nghệ Intel® Run Sure

Công nghệ Intel® Run Sure giảm thời gian chết và chi phí của máy chủ trong khi tăng tính toàn vẹn dữ liệu, vốn sẵn có trên dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7 v3.

EFI Cache Subclass Specification v0.9

Defines core code for an implementation of the cache data hub subclass of the Intel® Platform Innovation Framework for EFI.

Xem trước | Tải xuống

EFI CPU I/O Protocol Specification v0.9

Covers core code and services required for an implementation of the CPU I/O Protocol of the Intel® Platform Innovation Framework for EFI.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Atom™ Processor C2000 Dynamic Web Benchmark Performance

Provides the benchmark results for dynamic Web performance on a single node for an Intel® Atom™ processor C2750–based server platform.

Intel Data Center Performance

Discover Intel data center performance in scalability, big data, and HPC, with performance-related benchmarks in compute, storage, and networking.

Intel® Xeon® Processor D Product Family Cloud Benchmarks

Cloud performance benchmarks for the Intel® Xeon® processor D product family include memory caching, dynamic web serving, and server side Java*.