Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 402 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Intel® Ethernet Server Adapter I350 Product Family

Gigabit Server Adapter resources for IT managers from Intel, featuring white papers, animations, and technical details.

Benchmark Chart: Oracle E-Business Suite*

Compares Oracle E-Business Suite* performance between the Intel® Xeon® processor E5-2600 and the Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 platforms.

Benchmark Chart: SPECjbb*2005

Compares SPECjbb*2005 performance between IBM POWER7+-based platform and the Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 platform.

Benchmark Chart: SPECfp*_base2006

Compares SPECfp*_base2006 performance between the Intel® Xeon® processor E5-2600 product family and the Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 platform.

Benchmark Chart: SPECfp*_rate_base2006

Compares SPECfp*_rate_base2006 performance between the Intel® Xeon® processor E5-2600 and the Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 platforms.

Benchmark Chart: SPECint*_base2006

Compares SPECint*_base2006 performance between the Intel® Xeon® processor E5-2600 product family and the Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 platform.

Benchmark Chart: VMmark* v2.5

Compares VMmark* v2.5 performance between the Intel® Xeon® processor E5-2600 product family and the Intel® Xeon® processor E5-2600 v2 platform.

Chipset Intel® E8870

Chipset Intel® E8870 với thành phần E8870SP cho phép cấu hình nhiều nút với tối đa tám bộ xử lý Intel® Itanium®.

Intel® Xeon® Processor E7-2800 v2 Series SPECfp* 2006 Benchmarks

Shows the Intel® Xeon® processor E7-2800 v2 series-based platform floating point throughput performance using the SPECfp*_rate_base2006 benchmark.

Intel® Reseller Program for Intel® Technology Providers

If you specify, design, build, or are an Intel Reseller, the Intel® Technology Provider Program is your place for unified reseller support.