Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 240 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

Máy chủ sử dụng dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 được xây dựng dành cho ảo hóa và mang lại hiệu năng thích ứng, thông minh.

Cáp quang QSFP+ Ethernet Intel®

Cáp quang Ethernet QSFP+ Intel® cho phép thực thi một giải pháp đã được chứng minh, đáng tin cậy cho Ethernet mật độ cao để kết nối mạng 10 GbE và 40 GbE hợp nhất.

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7 v4

Chạy các dữ liệu lớn, phức tạp trên máy chủ dựa trên dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7 v4 để có phân tích trong bộ nhớ nhanh, khả năng mở rộng để quản lý dữ liệu nhanh chóng.

Intel® Xeon® Processor E7 v4 Family World Record Benchmarks

New record performance benchmark results with the Intel® Xeon® processor E7 v4 family-based platform performance highlights.

LGA771 Socket Mechanical Design Guide

This document describes a surface mount, LGA socket intended for the Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5000 Sequence Family.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Xeon® Processor 5500/5600 Series: Thermal/Mechanical Guide

Thermal/mechanical techniques and requirements for the Intel® Xeon® processor 5500 and Intel® Xeon® processor 5600 series.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Xeon® Processor 7500 Series: Thermal/Mechanical Guide

Thermal and Mechanical Design Guide: Intel® Xeon® Processor 7500 Series and Intel® Xeon® Processor E7-8800/4800/2800 Product Families.

Xem trước | Tải xuống

Intel Processor-based Server Platforms: Enhanced RAS Capabilities

White Paper: Enhanced reliability, availability, and serviceability (RAS) of Intel® processor-based server platforms simplify business solutions.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Xeon® Processor E7-8800/4800/2800 Specification Update

Specification Update: Intel® Xeon® processor E7-8800/4800/2800 product family, clarifications, changes, and documentation errata.

Xem trước | Tải xuống

Data Center IT Agility and Control

Intel® Data Center Manager gives IT and facility managers the tools to optimize infrastructure and control costs with accurate, real-time monitoring.