Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 407 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D

Giới thiệu dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D—hiệu suất, tính năng, sự ổn định với TCO được cải tiến cho khối lượng công việc cực lớn trên đám mây.

Intel® Xeon® Processor D Product Family General Compute Benchmarks

Compute benchmarks for the Intel® Xeon® processor D product family include memory bandwidth, single threaded performance, and integer throughput.

Intel® Xeon® Processor D Product Family Network Benchmarks

Network performance benchmarks for the Intel® Xeon® processor D product family test L3 packet forwarding compared to Intel® Atom™ processor C2758.

Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3

Máy chủ sử dụng dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E3 được xây dựng dành cho ảo hóa và mang lại hiệu năng thích ứng, thông minh.

Intel® SSD Data Center Family

Maximize performance delivery, reduce power use, and lower operating costs with Intel® SSD Data Center Family, designed for intense storage workloads.

SPECjbb*2013 Benchmark Chart

Compares SPECjbb* 2013 performance between the Intel® Xeon® processor E3-1280 v3 and the Intel Xeon processor E3-1280 v2-based platforms.

Intel® Xeon Phi™ Coprocessor LINPACK* and SGEMM* Performance

Shows the Intel® Xeon Phi™ coprocessor-based platforms performance per watt with LINPACK*, SGEMM*, and DGEMM* benchmarks.

Intel® Ethernet Converged Network Adapters XL710

Gain data center agility; Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710 for 10 and 40 GbE delivers unmatched features for network virtualization.

Intel® Xeon® Processor E3-1200 Family Specification Update

This document contains updates to Intel® Xeon® E3-1200 Family. It is a compilation of device and documentation clarifications and changes.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Xeon® Processor 5600 Series Specification Update

Specification Update: Intel® Xeon® processor 5600 series errata, specification clarifications, and changes.

Xem trước | Tải xuống