Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 7 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Intel® Core™ i7 Processor Family LGA2011-0 Socket Thermal Guide

Guidelines for the design of thermal and mechanical solutions for the Intel® Core™ i7 Processor Family.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Core™ Processor Family Support Components

Linh kiện hỗ trợ Dòng bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các sản phẩm di động

Speed and Security by Design

Collected resources for developing hardware designs using Intel products, technologies, software, and services.

Công Nghệ Intel® cho Nhạc Sĩ

Các công nghệ của Intel® giúp nhạc sĩ sáng tác được hay hơn và phổ biến âm nhạc của họ dễ dàng hơn nhờ khả năng ghi âm, chỉnh sửa, cộng tác và chia sẻ được nhanh hơn.

Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 1

DC specifications, pinout and signal definitions, interface functional descriptions, and additional feature information.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Core™ i7 Processor Family LGA-2011 Socket Datasheet, Vol. 1

Datasheet, Vol. 1: Intel® Core™ i7-3960X Extreme Edition processor and Intel® Core™ i7-39xxK and i7-38xx processor series for the LGA-2011 socket.

Xem trước | Tải xuống