Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 12 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Giải Phóng Tiềm Lực Của Bạn với Các Hệ Thống Chơi Game của Intel®

Chơi game hay hơn nữa với máy tính chạy dòng bộ xử lý Intel® Core™, SSD, bo mạch để bàn, và hơn thế nữa.

Intel® Core™ i7 Processor Family LGA2011-0 Socket Thermal Guide

Guidelines for the design of thermal and mechanical solutions for the Intel® Core™ i7 Processor Family.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Core™ Processor Family Support Components

Linh kiện hỗ trợ Dòng bộ xử lý Intel® Core™ dành cho các sản phẩm di động

Công nghệ dành cho Người Sáng Tác

Khám phá các công nghệ Intel® mang lại khả năng sáng tác cho nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, người làm phim, và những người muốn sử dụng công cụ để thực hiện những tác phẩm tuyệt vời.

Công Nghệ Intel® cho Nhiếp Ảnh Gia

Các công nghệ của Intel® giúp cho nhiếp ảnh gia ghi lại những hình ảnh kỳ thú, khai thác tối đa các ứng dụng chỉnh sửa, tăng tốc sản xuất và chia sẻ.

Speed and Security by Design

Collected resources for developing hardware designs using Intel products, technologies, software, and services.

Intel® Core™ i7 Processor Family LGA-2011 Socket Datasheet, Vol. 1

Datasheet, Vol. 1: Intel® Core™ i7-3960X Extreme Edition processor and Intel® Core™ i7-39xxK and i7-38xx processor series for the LGA-2011 socket.

Xem trước | Tải xuống

Desktop 3rd Gen Intel® Core™ Processor Family: Datasheet, Vol. 1

DC specifications, pinout and signal definitions, interface functional descriptions, and additional feature information.

Xem trước | Tải xuống

Benchmark Chart: 3rd Generation Intel® Core™ i7-3920XM Processor

Compares performance speeds between the 3rd generation Intel® Core™ i7-3920XM processor and older generations.