Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 5206 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Healthcare-Friendly Security: Usability with Protection

White Paper: Healthcare-friendly security solutions from Intel Security and McAfee allow healthcare organizations to unify usability and security.

Xem trước | Tải xuống

The Internet of Things and Healthcare Policy Principles

White Paper: Discusses the Internet of Things revolution in healthcare and government-level policy principles such as data standards and privacy.

Xem trước | Tải xuống

Premises-Aware Security Safeguards Protected Health Information

White Paper: Explores a security capability that could safeguard protected health information with Wireless Credential Exchange-embedded RFID tags.

Xem trước | Tải xuống

Protect Your Business with Intel® Security Technologies

Solution Brief: Protect against hackers by upgrading to new desktops featuring hardware-enhanced Intel® Security and supporting software.

Xem trước | Tải xuống

AYASDI: Powerful Insights from Complex Data Infographic

See the history of intelligent machines with AYASDI and Intel® Xeon® processor E7-8890 v3 delivering performance improvement in machine intelligence.

Xem trước | Tải xuống

Microsoft SQL Server* 2014 and Intel® Xeon® Processor E7 v3 Family

Brief: Microsoft SQL Server* 2014 and the Intel® Xeon® processor E7 v3 family offer a modern data platform for mission-critical enterprise computing.

Xem trước | Tải xuống

Intel and SAP Simplify IT Infographic

See how Intel and SAP simplify IT with a streamlined infrastructure, real-time transactions, and performance improvements for in-memory workloads.

Xem trước | Tải xuống

Business Cases for Upgrading to Intel® Xeon® Processor E7 Family

Infographic shows benefits of upgrading infrastructure to Intel® Xeon® processor E7 v3 family, including higher performance for critical workloads.

Xem trước | Tải xuống

Cách sử dụng HDMI* để kết nối máy tính xách tay của bạn với TV

Dave Taylor sẽ cho bạn thấy cách kết nối máy tính xách tay với TV bằng một chiếc cáp HDMI* đơn giản để chuyển phát bất kỳ nội dung nào bạn muốn từ máy tính lên HDTV.

Liên hệ Giao tiếp Khẩn cấp Nhân viên Intel

Liên hệ Giao tiếp Khẩn cấp Nhân viên Intel