Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 4660 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Tài nguyên của Intel: Đổi mới để nâng cao tiềm lực kinh tế

Intel làm việc với các chính phủ, cộng đồng và những người khác để hiện thực hóa tiềm lực kinh tế thông qua sự đổi mới về công nghệ ở mọi nơi.

Intel® Server Board S2600CW Product Family

Product Brief: Offering many expansion options, the Intel® Server Board S2600CW family provides flexibility in storage, embedded, and SMB solutions

Xem trước | Tải xuống

Protect Your Business with Intel® Security Technologies

Solution Brief: Protect against hackers by upgrading to new desktops featuring hardware-enhanced Intel® Security and supporting software.

Xem trước | Tải xuống

AYASDI: Powerful Insights from Complex Data Infographic

See the history of intelligent machines with AYASDI and Intel® Xeon® processor E7-8890 v3 delivering performance improvement in machine intelligence.

Xem trước | Tải xuống

Microsoft SQL Server* 2014 and Intel® Xeon® Processor E7 v3 Family

Brief: Microsoft SQL Server* 2014 and the Intel® Xeon® processor E7 v3 family offer a modern data platform for mission-critical enterprise computing.

Xem trước | Tải xuống

Intel and SAP Simplify IT Infographic

See how Intel and SAP simplify IT with a streamlined infrastructure, real-time transactions, and performance improvements for in-memory workloads.

Xem trước | Tải xuống

Business Cases for Upgrading to Intel® Xeon® Processor E7 Family

Infographic shows benefits of upgrading infrastructure to Intel® Xeon® processor E7 v3 family, including higher performance for critical workloads.

Xem trước | Tải xuống

Cách sử dụng HDMI* để kết nối máy tính xách tay của bạn với TV

Dave Taylor sẽ cho bạn thấy cách kết nối máy tính xách tay với TV bằng một chiếc cáp HDMI* đơn giản để chuyển phát bất kỳ nội dung nào bạn muốn từ máy tính lên HDTV.

Intel Commits to a Responsible, Conflict-Free Supply Chain

Intel is committed to a supply chain that supports miners in the eastern Congo by ensuring that Intel® processors include only conflict-free minerals.

Intel's Conflict-Free Policy Benefits Congo Families

Conflict-free policy benefits miners' families in the Democratic Republic of the Congo and ensures Intel® processors use only conflict-free minerals.