Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 15 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Accelerate IT Modernization with Server Upgrades Infographic

Boost IT modernization to maximize efficiency and minimize costs with server upgrades like Windows Server* 2012 and Intel® Xeon® processor E5-2697 v2.

Xem trước | Tải xuống

Intel, Microsoft Upgrades Increase Server Performance and Density

White Paper: Principled Technologies finds Intel® Xeon® processor E5-2697 v2 and Windows Server* 2012 upgrades increase server performance, density.

Xem trước | Tải xuống

EMC* Talks About Intel Open FCoE Technology

Video: EMC's Paul Brown talks about the qualification of Intel Open FCoE in the EMC* E-labs.

Intel® Ethernet Fibre Channel over Ethernet/Data Center Bridging Guide

Guide: Setup, known issues, and troubleshooting installation of the Intel® Ethernet Fibre Channel for 82599 and X540-based adapters.

Xem trước | Tải xuống

FCoE for Windows*-based Intel® Ethernet Server Adapter

Technical Brief: Fibre Channel over Ethernet for Windows*-based Intel® Ethernet Server Adapter X520 series, a 10GB Ethernet solution for datacenters.

Xem trước | Tải xuống

Giải pháp cáp và cáp quang mô-đun Intel® Ethernet

Bộ thu phát quang Giải pháp cáp và cáp quang mô-đun Intel® Ethernet là lựa chọn thay thế chi phí thấp cho kết nối 40GBASE-SR4 QSFP+ và 40GBASE-CR4.

Cáp Ethernet QSFP+ Intel®

Cung cấp cáp đồng thụ động cho bộ điều hợp với đầu tháo trực tiếp QSFP+, cáp Ethernet QSFP+ Intel® cung cấp kết nối 10 GbE mật độ cao, đáng tin cậy.

Intel® Ethernet QSFP+ SR Optics

Intel® Ethernet QSFP+ SR Optics cho phép thực thi một giải pháp đã được chứng minh, đáng tin cậy cho Ethernet mật độ cao để kết nối mạng 10 GbE và 40 GbE hợp nhất.

Cáp trục đôi Intel® Ethernet SFP+

Bộ điều hợp Ethernet dễ mở rộng nhất dành cho các trung tâm dữ liệu đòi hỏi cao, Cáp trục đôi SFP+ Ethernet Intel® cung cấp I/O dành cho ảo hóa, HPC và nhiều hơn nữa.

Cáp quang Ethernet SFP+ SR Intel® và Cáp quang Ethernet SFP+ LR Intel®

Cung cấp sự linh hoạt, khả năng mở rộng cho bộ điều hợp Ethernet, Cáp quang Ethernet SFP+ LR Intel® cho phép các cấu hình đáp ứng các nhu cầu về trung tâm dữ liệu đòi hỏi cao.