Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 497 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet có sẵn trong cả kiểu cáp đồng và cáp quang cũng như trong cấu hình cổng đơn và kép.

Intel® Ethernet Converged Network Adapters XL710

Gain data center agility; Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710 for 10 and 40 GbE delivers unmatched features for network virtualization.

Now is the Time to Choose 10 Gigabit Ethernet Solutions

Intel® Ethernet Converged Network Adapters provide power efficiency and performance behind 10 GbE solutions for efficient virtualized data centers.

Intel® Ethernet QSFP+ Optics Product Brief

Brief: Intel® Ethernet QSFP+ Optics support high-bandwidth applications like content distribution, high-end virtualization, and network appliances.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Ethernet SFP+ SR Optics and LR Optics Product Brief

Intel® Ethernet X520 Server Adapters with SPF+ connectivity are flexible and scalable for demanding data center environments.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Ethernet SFP+ Twinaxial Cables Product Brief

Brief: Intel® Ethernet SFP+ Twinaxial Cables for short distances offer a cost-effective way to connect within racks and across adjacent racks.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Ethernet Converged Network Adapters X710 10/40 GbE

Product Brief: Enable data center agility; Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710 delivers virtualization features, flexibility, and more.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710 10/40 GbE

Product brief: Address agile data center needs; Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710 offers features for server and network virtualization.

Xem trước | Tải xuống

Market Pulse: 10 Gigabit Ethernet Adoption

Survey results show the extent of 10 Gigabit Ethernet adoption and driving factors, specific products in use, and potential benefits.

Xem trước | Tải xuống

Optimizing Your Network with 10 Gigabit Ethernet Options

Infographic: When evaluating 10 Gigabit Ethernet options, consider bandwidth performance, network bottlenecks, 10GBASE-T, and key 10 GbE attributes.

Xem trước | Tải xuống