Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 4474 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Simple, Effective Solutions for Retailers

Discover secure, flexible Intel® solutions for retailers that help connect your organization’s channels and systems for an experience customers love.

Cách ép xung CPU của bạn với bộ xử lý Intel® không khóa

Tìm hiểu cách ép xung CPU của bạn với bộ xử lý Intel® Core™ không khóa với các công cụ sơ cấp và nâng cao để cải tiến hiệu năng PC chơi game của bạn.

Trải nghiệm chơi game nhanh chóng, đẹp mắt với Raptr* và Đồ hoạ Iris™ Pro

Xem cách thức Raptr* và Đồ hoạ Iris™ Pro tối ưu hóa thiết lập đồ họa máy tính để cải thiện trải nghiệm chơi game của bạn với tính năng ghi và phát sóng tác động thấp.

Cấu hình bộ nhớ cao cấp Intel® (Intel® XMP) và RAM ép xung

Intel® XMP cho phép bạn ép xung bộ nhớ RAM DDR3/DDR4 với bộ xử lý Intel® không khóa để vận hành trên cả tiêu chuẩn nhằm có được hiệu năng chơi game tốt nhất.

Capitalizing on IoT with an Intel® IoT Gateway Starter Kit

Case Study: Intel® IoT Gateway Starter Kit can help transform business by revealing insights through data for operational clarity, and manageability.

Xem trước | Tải xuống

Increasing Food Production with the Internet of Things

White Paper: Abbaco Controls uses IoT technologies from Intel and Kontron to deploy a water management system that helps increase food production.

Xem trước | Tải xuống

Connected Transportation and Logistics

Intel is shaping the future of transportation systems through technology innovation.

Make Freight Smarter with Intel® Architecture: Video

Intel® Architecture enables smarter freight in the next generation of intelligent field instrumentation. (Apr. 2016)

Mobile 4th Gen Intel® Core™ Processors Spec Update

Update: Provides datasheet spec errata, clarifications, and changes for mobile 4th generation Intel® Core™, Pentium®, and Celeron® processors.

Xem trước | Tải xuống

5th Generation Intel® Core™ Processor Family Specification Update

Provides a specification update to the 5th generation Intel® Core™, Intel® Core™ M, Mobile Pentium®, and Mobile Celeron® processor datasheet.

Xem trước | Tải xuống