Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 168 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub và Intel ICH-9R I/O controller cải thiện các máy chủ chạy bộ xử lý Intel® Xeon® 2 socket chi phí thấp.

Dòng Chipset Intel® 5500 và Intel® 5520

Dòng Chipset Intel® 5500 và Intel® 5520 series hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® 5500 series và bộ xử lý Intel Xeon 5600 series 32nm hệ số k cao.

Chipset Intel® 5000V

Với Chipset Intel® 5000V cho dòng Bộ xử lý Intel® Xeon® 5000, những nhà thiết kế hệ thống có thể tìm ra giải pháp nhanh hơn.

Chipset Intel® E7501

Chipset Intel® E7501 hỗ trợ các hệ thống máy chủ bộ xử lý kép được tối ưu hóa cho bộ xử lý Intel® Xeon®.

Chipset Intel® E8500

Chipset Intel® E8500 là nền tảng ứng dụng có hiệu năng cao nhất với khả năng mở rộng cao nhất trong dòng bộ xử lý 64-bit Intel® Xeon®.

Chipset Intel® E8870

Chipset Intel® E8870 thể hiện một kiến trúc chipset được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống máy chủ cao cấp 2 chiều và 4 chiều.

Intel® 5000P Chipset MCH BSDL

BSDL file: The Intel® 5000P chipset MCH BSDL with the latest stepping (B3 and G1) for the Intel® Xeon® Processor 5000 series. (v.1, Oct. 2006)

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320 giúp tiêu thụ điện ít hơn, cải thiện độ tin cậy của nền tảng và khả năng quản lý hệ thống.

Intel® 5100 Memory Controller Hub Chipset Thermal Model

Thermal models for the Intel® 5100 MCH Chipset package.

Intel® 5100 MCH Chipset-Based Platform Overview

Overview: Presents the Intel® 5100 MCH chipset-based platform for embedded, communications and storage applications. (Apr. 2008)