Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 176 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Dòng Chipset Intel® 5500 và Intel® 5520

Dòng Chipset Intel® 5500 và Intel® 5520 series hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® 5500 series và bộ xử lý Intel Xeon 5600 series 32nm hệ số k cao.

Chipset Intel® E8870

Chipset Intel® E8870 thể hiện một kiến trúc chipset được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống máy chủ cao cấp 2 chiều và 4 chiều.

Các chipset Intel®

Chipset Intel® dành cho máy tính để bàn và notebook giúp nâng cao khả năng giao tiếp, video kỹ thuật số và âm thanh.

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub và Intel ICH-9R I/O controller cải thiện các máy chủ chạy bộ xử lý Intel® Xeon® 2 socket chi phí thấp.

Chipset Intel® E8870

Chipset Intel® E8870 với thành phần E8870SP cho phép cấu hình nhiều nút với tối đa tám bộ xử lý Intel® Itanium®.

Chipset Intel® 5000V

Với Chipset Intel® 5000V cho dòng Bộ xử lý Intel® Xeon® 5000, những nhà thiết kế hệ thống có thể tìm ra giải pháp nhanh hơn.

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320 giúp tiêu thụ điện ít hơn, cải thiện độ tin cậy của nền tảng và khả năng quản lý hệ thống.

Chipset Intel® E7501

Chipset Intel® E7501 hỗ trợ các hệ thống máy chủ bộ xử lý kép được tối ưu hóa cho bộ xử lý Intel® Xeon®.

Chipset Intel® E8500

Chipset Intel® E8500 là nền tảng ứng dụng có hiệu năng cao nhất với khả năng mở rộng cao nhất trong dòng bộ xử lý 64-bit Intel® Xeon®.

Intel® 8/C220 Series Chipset Platform Controller Hub: Datasheet

For Original Equipment Manufacturers and BIOS vendors creating Intel® 8 Series Chipset family-based products.

Xem trước | Tải xuống