Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 176 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Intel® 8/C220 Series Chipset Platform Controller Hub: Datasheet

For Original Equipment Manufacturers and BIOS vendors creating Intel® 8 Series Chipset family-based products.

Xem trước | Tải xuống

Intel® 8/C220 Series Chipset Platform Controller Hub: Update

Update to the Intel® 8 Series Chipset Family Platform Controller Hub, including device and document errata, and spec clarifications and changes.

Xem trước | Tải xuống

Chipset Intel® E8870

Chipset Intel® E8870 với thành phần E8870SP cho phép cấu hình nhiều nút với tối đa tám bộ xử lý Intel® Itanium®.

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320

Chipset Intel® E7520 và Intel® E7320 giúp tiêu thụ điện ít hơn, cải thiện độ tin cậy của nền tảng và khả năng quản lý hệ thống.

Intel® Xeon® Processor E3-1200 v3 with Intel® C226 Chipset

Find features, datasheets, specs, and diagrams for Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 with Intel® C226 chipset-based platforms.

Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) Family Specification Update

Specification Update: Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) family device and documentation errata, specification clarifications, and changes.

Xem trước | Tải xuống

Intel® Xeon® Processor E3-1200 v3 and Intel® C226 Chipset: Diagram

Block Diagram: Describes the functions, capabilities, and connectivity within the Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 and Intel® C226 chipset.

Các chipset Intel®

Công nghệ chipset Intel® dành cho máy tính để bàn và notebook giúp nâng cao khả năng giao tiếp, video kỹ thuật số và âm thanh.

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub và Intel ICH-9R I/O controller cải thiện các máy chủ chạy bộ xử lý Intel® Xeon® 2 socket chi phí thấp.

Chipset Intel® 5000V

Với Chipset Intel® 5000V và dòng Bộ xử lý Intel® Xeon® 5000, những nhà thiết kế hệ thống có thể tìm ra giải pháp nhanh hơn.