Bảng điều khiển

Tìm nội dung

Lọc lại kết quả
Nội dung Liên quan

Thẻ hoạt động

  • 495 Kết quả
  • Số mục mỗi trang

Speed and Security by Design

Collected resources for developing hardware designs using Intel products, technologies, software, and services.

Chipset Mobile Intel® GS40 Express

Chipset mobile Intel® GS40 Express có hỗ trợ bộ nhớ DDR3-667/800 và DDR2-667/800 kênh đôi, các cổng PCI Express* x1 I/O, và cổng USB 2.0 tốc độ cao.

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub

Chipset Intel® 5100 Memory Controller Hub và Intel ICH-9R I/O controller cải thiện các máy chủ chạy bộ xử lý Intel® Xeon® 2 socket chi phí thấp.

Chipset Intel® 3450

Chipset Intel® 3450 hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® Sê-ri 3400 mới nhất cho các nền tảng máy trạm một cổng.

Chipset Intel® X58 Express

Lấy thêm thông tin về Chipset Intel® X58 Express.

4th Generation Mobile Intel® Core™ Processor + ECC Ballout

Calculator: Ballout, signal, and mechanical package for the 4th generation mobile Intel® Core™ processor with ECC memory. (v.1.51, Oct. 2012)

4th Gen Desktop Intel® Core™ Processor Layout Checklist

Checklist: High-level review of the 4th generation desktop Intel® Core™ processor platform layout for design guide implementations. (v.0.7, Apr. 2013)

Intel® ICH Family SPI Flash Programming Guide: Application Note

Application Note: Clarify aspects of programming SPI flash on ICH family-based platforms, includes compatibility, BIOS, and tools.(v.2.4, Sept. 2008)

Intel® 5100 Memory Controller Hub Chipset Thermal Model

Thermal models for the Intel® 5100 MCH Chipset package.

Intel® 5100 MCH Chipset-Based Platform Overview

Overview: Presents the Intel® 5100 MCH chipset-based platform for embedded, communications and storage applications. (Apr. 2008)