Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Nguồn và tuyên bố miễn trừ

1

Yêu cầu có hệ thống hỗ trợ Hiển thị Không dây Intel®, bộ chuyển đổi tương thích và TV. Nội dung độ phân giải 1080p và Blu-ray* hoặc phát lại nội dung được bảo vệ khác chỉ có trên các máy tính xách tay chạy bộ xử lý Intel® Core™ có các tính năng hình ảnh tích hợp, bộ chuyển đổi và trình xem phim nghe nhạc tương thích, đã cài đặt phần mềm và trình điều khiển đồ họa Hiển thị Không dây Intel®. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính xách tay của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

2

Không hệ thống máy tính nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối. Cần bộ xử lý Intel®, chipset, firmware và phần mềm tối ưu hóa để sử dụng công nghệ này. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống của bạn và nhà cung cấp phần mềm để biết thêm thông tin.