• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Trung tâm sinh viên: Các bước tiếp theo

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Trung tâm sinh viên: Các bước tiếp theo

Quy trình—Những gì cần biết
Xin việc và tuyển chọn

Intel có tham gia trong nhiều hội nghị và hội chợ việc làm dành cho sinh viên hàng năm. Ở đây bạn có thể gặp nhân viên tuyển dụng của Intel và nộp hồ sơ của bạn. Hãy kiểm tra lịch các sự kiện tuyển dụng sắp tới hoặc ghé thăm trung tâm dịch vụ việc làm tại trường của bạn.

Nếu bạn đã cung cấp hồ sơ của bạn tại một sự kiện hoặc hội chợ việc làm và kỹ năng, học vấn và kinh nghiệm của bạn phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu thêm thông tin.

Nếu bạn vẫn chưa có cơ hội tham gia hội chợ việc làm, vui lòng tạo Hồ sơ ứng viên của bạn ngay bây giờ. Nếu chúng tôi thấy kỹ năng, học vấn và kinh nghiệm của bạn phù hợp, bạn sẽ nhận được yêu cầu cung cấp thêm thông tin từ chúng tôi.

Phỏng vấn
Nếu bạn qua được quy trình sàng lọc trước, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu một buổi phỏng vấn qua điện thoại để thảo luận về mối quan tâm và sự sẵn sàng của bạn. Nếu phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp việc đi lại cần thiết cho buổi phỏng vấn của bạn tại văn phòng. Để sắp xếp việc đi lại cần thiết cho buổi phỏng vấn của bạn tại văn phòng. Để chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng, hãy xem lại mục Những lời khuyên khi chuẩn bị phỏng vấn.

Lưu ý: Nếu chúng tôi đóng vị trí này, bạn sẽ nhận được email thông báo về sự thay đổi của trạng thái tuyển dụng.

Lời mời làm việc
Nếu bạn thành công với buổi phỏng vấn, xin chúc mừng bạn! Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thảo luận về các điều khoản của công việc và ngày bắt đầu. Sau phần định hướng dành cho nhân viên mới, bạn sẽ gặp gỡ đội của mình và trở thành một nhân tố đóng góp quý giá cho sứ mệnh của Intel. Hãy sẵn sàng, chuẩn bị và bắt đầu.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ thông báo cho những ứng viên đã phỏng vấn nhưng không được tuyển chọn.

Bạn vẫn còn thắc mắc? Hãy truy cập mục Trợ giúp ứng viên để biết thêm thông tin chi tiết, bao gồm Câu hỏi thường gặp và lời khuyên để tìm được công việc hoàn hảo của bạn.

Đọc toàn bộ phần Trung tâm sinh viên: Hướng dẫn các bước tiếp theo.

Thảo Luận