• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Ứng viên đã tốt nghiệp

Bằng thạc sĩ

Bằng cao đẳng  |  Bằng cử nhân  |  Bằng thạc sĩ  |  MBA  |  Bằng tiến sĩ

 

Xin chúc mừng, bạn đã nâng cao vị thế của mình với bằng cấp này. Bây giờ là lúc áp dụng kiến thức học thuật của bạn vào thực tiễn kinh doanh trong ngành công nghệ.

Hãy khám phá mục Tôi phù hợp với vị trí nào? để xác định con đường nghề nghiệp tốt nhất cho bạn.

Với bằng thạc sĩ, bạn có thể nhanh chóng trở thành người lãnh đạo tại Intel. Bạn sẽ quản lý đội nhóm, xác định những thử thách quan trọng và giải quyết chúng nhanh chóng. Để duy trì kỹ năng sắc bén, Intel mang đến một môi trường mà ở đó bạn có thể tiếp tục trưởng thành, phát triển các kỹ năng mới và có được kinh nghiệm quý giá trong ngành công nghệ. Đây là cơ hội để bắt đầu sự nghiệp của bạn nơi mà sự đổi mới sẽ quyết định tất cả.