• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Ứng viên đã tốt nghiệp

Bằng cử nhân

Bằng cao đẳng  |  Bằng cử nhân  |  Bằng thạc sĩ  |  MBA  |  Bằng tiến sĩ

 

Bạn đã làm việc và học tập chăm chỉ. Bây giờ là lúc đưa kiến thức của bạn vào thực tiễn trong sự nghiệp đầy thú vị và thách thức của mình. Intel mang đến cơ hội việc làm giúp bạn thực hiện điều này. Hãy khám phá mục Tôi phù hợp với vị trí nào? để xác định con đường nghề nghiệp tốt nhất cho bạn.

Với bằng cử nhân, bạn có thể nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng trong đội ngũ Intel. Bạn sẽ tham gia tích cực trong các dự án thú vị và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phức tạp.

Nhưng đừng lo, có rất nhiều hỗ trợ để giúp bạn phát triển:

  • Họp thường xuyên với người quản lý của bạn
  • Các khóa đào tạo
  • Các cơ hội kết nối được tạo ra dành cho ứng viên tốt nghiệp đại học

Hãy khám phá Intel và trở thành một phần trong đội ngũ nhân viên năng động ngày đêm phát triển công nghệ làm thay đổi ngành công nghiệp.