• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Thực tập

Bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Từ lý thuyết, bài giảng, thí nghiệm, đến báo cáo—bạn đã đầu tư rất nhiều để có được học vấn của mình. Bây giờ bạn đã có thể sử dụng các kiến thức từ trường học vào các trải nghiệm kinh doanh thực tế, từ đó phát triển các kiến thức và kỹ năng của mình với chương trình thực tập tại Intel.

Chương trình thực tập của chúng tôi mang đến một cách thức tuyệt vời để tìm hiểu Intel từ bên trong. Bạn có thể áp dụng kiến thức vào thực hành, phát triển các công nghệ thú vị làm thay đổi cách sống, giải trí và làm việc của cả thế giới.

Lợi ích

Thực tập sinh được coi là những thành viên có giá trị của đội ngũ nhân viên Intel, và có thể có được nhiều quyền lợi dành cho nhân viên toàn thời gian, bao gồm:

  • Tiếp cận các khóa học chuyên nghiệp và phát triển cá nhân
  • Thiết lập mối quan hệ với các nhà quản lý và điều hành của Intel

Làm cách nào để đủ tiêu chuẩn

Chúng tôi tìm kiếm các cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong các ngành liên quan đến công nghệ, khoa học và kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kinh nghiệm thực tập và làm việc trước đây, khả năng lãnh đạo và kỹ năng xây dựng nhóm đều là những ưu thế. Sự đa năng và linh hoạt để thích nghi với các tình huống mới là yếu tố cần thiết.

Cách ứng tuyển

Sử dụng công cụ Tìm việc làm của chúng tôi để khám phá các vị trí thực tập về kinh doanh, công nghệ hoặc khoa học. Hãy chọn một vị trí đang mở, đọc mô tả và nếu bạn quan tâm và đủ tiêu chuẩn, hãy bấm Nộp đơn ứng tuyển. Vào trang Hồ sơ ứng viên của bạn và đăng ký là Ứng viên mới, hoặc đăng nhập là Người dùng quay lại. Sau đó, tải lên CV hoặc sơ yếu lý lịch của bạn (đảm bảo rằng dữ liệu chính xác), và trả lời một vài câu hỏi về lý lịch và mối quan tâm của bạn. Trong phần mục tiêu hồ sơ, vui lòng chỉ rõ bạn quan tâm đến chương trình "thực tập".

Nếu bạn đáp ứng các điều kiện tối thiểu về học vấn và kinh nghiệm của Intel, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email.