• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Intel tại Việt Nam

Tại Intel, bạn có thể trải nghiệm cả một thế giới các cơ hội. Cơ hội khám phá nhiều công việc khác nhau, phát triển các kỹ thuật hàng đầu trong ngành và làm việc với các công nghệ mới nhất cùng những nhân tài kiệt xuất trên toàn cầu!

Cách nộp đơn

Cách nộp đơn >

Bạn đam mê công nghệ và muốn thay đổi thế giới? Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về bạn.

Lương, cổ phiếu và phúc lợi

Lương, cổ phiếu và phúc lợi >

Tài năng và kỹ năng của bạn là chìa khóa cho sự đổi mới và thành công của chúng tôi—chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của bạn.

Trung tâm sinh viên

Trung tâm sinh viên >

Lý thuyết. Khái niệm. Thử thách học vấn của bạn bằng những vấn đề thực tế. Đưa kiến thức của bạn vào công việc.

Bản đồ tìm việc

Bản đồ tìm việc >

Dù ở thành phố bạn đang sống hoặc trên khắp toàn cầu - hãy tìm việc làm với Intel thông qua bản đồ tương tác của chúng tôi.

Các địa điểm tại Việt Nam

Các địa điểm tại Việt Nam >

Chọn một địa điểm để tìm hiểu thêm về nơi chúng tôi hoạt động và những việc chúng tôi làm để cải thiện cách làm việc, sinh sống và giải trí của con người.

 

Thông tin thêm

Jobs Quick Search

Search  


Thảo Luận