Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Tìm công việc dành cho bạn tại Intel

Hãy nhìn vào bên trong

Có nhiều thứ bên trong hơn bạn từng hình dung

Bên trong Intel bạn sẽ tìm thấy những nhà khoa học, kỹ sư, kế toán, MBA, thậm chí cả nhà tương lai học. Bất kể bạn là tập sự, sinh viên mới ra trường, chuyên gia đầy kinh nghiệm hoặc cựu binh quân đội đang hướng đến việc chuyển tiếp, chúng tôi đều có những vị trí trong lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật trên toàn cầu.

Nếu bạn muốn là một phần của một điều tuyệt vời và giúp tạo nên một tương lai xán lạn hơn - chúng tôi có vị trí dành cho việc đó.

Xem xét kỹ hơn.

Video Liên Quan