• <Xem thêm trên Intel.com

Serial ATA AHCI: Device Sleep Technical Proposal, Rev. 1.3.1

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống