• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Quickpath Interconnect Maximizes Multi-Core Performance

Tăng tối đa hiệu năng của bộ xử lý đa nhân

Công Nghệ Intel® QuickPath đóng vai trò quan trọng trong các thế hệ mới nhất của vi kiến trúc Intel®. Tìm hiểu vì sao nó có khả năng nâng cao hiệu năng xử lý cho các bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 2, Intel® Core™, và Intel® Xeon®.

Các liên kết điểm-điểm gia tăng tốc độ chuyển dữ liệu

Công Nghệ Intel® QuickPath sử dụng Kết Nối Intel® QuickPath, cung cấp các liên kết điểm - điểm tốc độ cao, trong và ngoài bộ xử lý. Không giống như các bus song song, các liên kết này gia tăng tốc độ truyền dữ liệu nhờ kết nối với bộ nhớ chung được phân phối, nhân xử lý bên trong, hub Nhập/Xuất, và các bộ xử lý Intel® khác.

 Mạch điều khiển bộ nhớ tích hợp và Công Nghệ Intel® QuickPath hoạt động phối hợp với nhau cho phép:

  • Các hoạt động giao tiếp được linh hoạt, hiệu năng xử lý cao
  • Có được khả năng làm việc và khả năng linh hoạt siêu việt của bộ nhớ để hỗ trợ cho các công nghệ bộ nhớ hàng đầu
  • Đạt được độ tin cậy, độ khả dụng, và độ dễ bảo trì (RAS) cao nhờ kết nối qua lại được tích hợp chặt chẽ 
  • Các cấu hình cho phép đạt được sự hài hòa tối ưu về giá cả, hiệu năng, và hiệu quả sử dụng điện

Giải thích các liên kết này bằng hình ảnh

Xem hình >

Vi kiến trúc có tốc độ chuyển dữ liệu nhanh hơn, tin cậy hơn

Các bộ xử lý thế hệ trước sử dụng vi kiến trúc bus cạnh trước (front-side bus) song song, có tốc độ chậm hơn. Công Nghệ Intel QuickPath gia tăng tốc độ của dòng dữ liệu nhờ sử dụng nhiều cặp liên kết nối tiếp tốc độ cao. Bằng cách nhóm nhiều đường lại với nhau bằng phương pháp quản lý thông minh, Công Nghệ Intel® QuickPath có thể đạt tốc độ tối đa 25,6 GB/giây giữa các bộ phận và duy trì được giao tiếp ngay cả khi một liên kết bị trục trặc.

Để có được cái nhìn tổng quan về Intel® QuickPath Interconnect

Đọc sách trắng giới thiệu >

Để tìm hiểu về vi kiến trúc Intel® QuickPath ở mức độ chi tiết dành cho nhà phát triển

Đọc sách trắng về vi kiến trúc >