Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® I/O Controller Hub 6 (ICH6) Family Specification Update

Intel® I/O Controller Hub 6 Family covers errata, specification changes and clarifications, and document changes.

Video Liên Quan