Intel® I/O Controller Hub 6 (ICH6) Family Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống