Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Selecting Ethernet PHY Intel® EP80579 Integrated Processor: Note

This application note provides guidelines for selecting Ethernet physical layer (PHY) device(s) for your Intel® EP80579 Integrated Processor product line designs.

This document is intended to be used by hardware and software architects, hardware designers, software engineers and engineering managers to assist with PHY selection for an EP80579 design.

Read the full Selecting Ethernet PHY Intel® EP80579 Integrated Processor Note.

Video Liên Quan