Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® EP80579 Software for Security Applications: Release Notes

Description of Release
This document describes extensions to and deviations from the release functionality described in Intel® EP80579 Software for Security Applications on Intel® QuickAssist Technology Programmer’s Guide.
For instructions on loading and running the release, see the Getting Started Guide for your operating system. See Section 7, “Related Documentation” on page 25 for details.

Read the full Intel® EP80579 Software for Security Applications Release Notes.