4th Generation Intel® Core™ Processors with Mobile Intel® QM87 and HM86 Chipsets

Formerly Shark Bay Mobile (Haswell + Lynx Point)

These processors are based on Intel® microarchitecture formerly known as Haswell, manufactured on 22nm process technology with 3-D tri-gate transistors. This platform provides excellent CPU, graphics, media performance, flexibility, and enhanced security over the 3rd generation Intel® Core™ processors, making it ideal for a broad range of intelligent systems.

  • Intel® HD Graphics 4600: Provides high-end media and graphics capabilities for devices that display videos, 2-D/3D graphics and interactive content.
  • Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2): Accelerates integer/matrix compute performance for signal and image processing applications.
  • Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI): Supports hardware acceleration for data encryption and decryption.
  • Intel® Flex I/O: Allows user to assign four to six SATA 6.0 Gbps, six to eight PCI Express* Gen 2.0 and four to six USB 3.0 ports, based on configuration needs.
  • Intel® vPro™ technology: Delivers unprecedented hardware support for vital security and management.

Resources for 4th generation Intel® Core™ processor family >

Intel® Core™ processor and mobile Intel® QM87/HM86 Chipsets-based platform for Intelligent Systems product brief:  Xem trước |  Tải xuống

4th generation Intel® Core™ processor family mobile datasheet vol. 1 (M- and H-processor lines):  Xem trước |  Tải xuống

4th generation Intel® Core™ processor family mobile datasheet vol. 1 (U- and Y-processor lines):  Xem trước |  Tải xuống

4th Gen Intel® Core™ i7-4700EQ processor development kit product brief:  Xem trước |  Tải xuống

4th Generation Intel® Core™ U-processor-based platforms for Intelligent Systems (i7-4650U, i5-4300U, i3-4010U, 2980U) product brief:  Xem trước |  Tải xuống

Specifications

Processors1, 2, 3, 4, 5, 6  
Processor Number Ordering Code Cache, Clock Speed Power Memory Product Technologies

Intel® Core™ i7-4700EQ processor

CL8064701483802

6MB cache, up to 3.4GHz

47W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX), Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ technology, error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i5-4400E processor

CL8064701483902

3MB cache, up to 3.3 GHz

37 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES-NI, Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), Intel® Turbo Boost Technology, Intel® HT Technology, Intel® vPro™ technology, error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i5-4402E processor

CL8064701528501

3MB cache, up to 2.7 GHz

25 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® AES-NI, Intel® AVX2, Intel® Turbo Boost Technology, Intel® HT Technology, Intel® vPro™ technology, error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i3-4100E processor

CL8064701484002

3MB cache, 2.4 GHz

37 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® AVX2, Intel® HT Technology, Intel® Virtualization Technology (Intel® VT), error correcting code (ECC) optional

Intel® Core™ i3-4102E processor

CL8064701528601

3MB cache, 1.6 GHz

25 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4600, Intel® AVX2, Intel® HT Technology, Intel® VT, error correcting code (ECC) optional

Chipsets  
Product Ordering Code Package Power Features

Intel® QM87 Chipset for mobile platforms

DH82QM87

FCBGA 695

3W

Six SATA ports (two to four SATA 6.0 Gbps); 14 total USB ports (four to six USB 3.0); six to eight PCI Express* (PCIe*) Gen 2.0 ports; supports Intel vPro technology

Intel® HM86 Chipset for mobile platforms

DH82HM86

FCBGA 695

3W

Four SATA ports (two to four SATA 6.0 Gbps); 14 total USB ports (two to four USB 3.0); six to eight PCIe Gen 2.0 ports

U-processor Line Specifications  
Processor Number Ordering Code Cache, Clock Speed Power Memory Product Technologies Integrated chipset features

Intel® Core™ i7-4650U processor

CL8064701483902

4MB cache,

up to 3.3 GHz

15W

(11.5W cTDP)

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 5000, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2.0 (Intel® AVX2), Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), Intel® vPro™ technology

Four SATA ports (0 to 4 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCI Express* (PCIe*) Gen 2.0 devices across 12 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

Intel® Core™ i5-4300U processor

CL8064701528501

3MB cache,

up to 2.9 GHz

15W

(11.5W cTDP)

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4400, Intel® AES-NI, Intel® AVX2, Intel® Turbo Boost Technology, Intel® HT Technology, Intel® vPro™ technology

Four SATA ports (0 to 4 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCIe Gen 2.0 devices across 12 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

Intel® Core™ i3-4010U processor

CL8064701484002

3MB cache, 1.7 GHz

15 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics 4400, Intel® AES-NI, Intel® AVX2, Intel® HT Technology, Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)

Two SATA ports (2 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCIe Gen 2.0 devices across 10 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

Intel® Celeron®  Processor 2980U

CL8064701528601

2MB cache, 1.6 GHz

15 W

Dual channel DDR3L 1600

Intel® HD Graphics, Intel® AVX2

Two SATA ports (2 SATA 6.0 Gbps); 8 total USB ports (2 to 4 USB 3.0); up to 6 PCIe Gen 2.0 devices across 10 lanes; S0ix power states two I2C, two UART

Biểu đồ khối

Design Resources

Additional Resources

Xem thêm

Thảo Luận

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

2. Lệnh Mới của Intel® AES (Intel® AES-NI) đòi hỏi một hệ thống máy tính với một bộ xử lý hỗ trợ Intel® AES-NI, cũng như phần mềm không phải của Intel để thực hiện các lệnh theo trình tự chính xác. Intel® AES-NI có sẵn trên một số bộ vi xử lý Intel® được lựa chọn. Để biết tính khả dụng, tham khảo ý kiến đại lý bán lẻ hoặc nhà sản xuất hệ thống. Để biết thêm thông tin, truy cập vào software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.

3. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

4. Yêu cầu hệ thống có Công nghệ Intel® Turbo Boost. Công nghệ Intel Turbo Boost và Công nghệ Intel Turbo Boost 2.0 chỉ có trên các bộ xử lý Intel® nhất định. Hãy tham vấn nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng khác nhau tùy thuộc vào phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

5. Hiện có trên một số bộ xử lý Intel® Core™ nhất định. Cần có hệ thống hỗ trợ Công nghệ Siêu phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT). Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Siêu Phân luồng, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.