Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel® Xeon® Processors Support Communications Infrastructure

Intel® Xeon® Processors Support Communications Infrastructure

The document describes how platforms based on the Intel® Xeon® processor E5-2600 V2 product family provide scalable solutions for communications infrastructure and embedded devices that connect seamlessly to networks, clouds, and storage systems.

Various Intel® technologies deliver platform performance features that improv...e packet processing speeds, security, and virtualization.

Read the full Intel® Xeon® Processors Support Communications Infrastructure Platform Brief.

Video Liên Quan