Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Xeon® Processor E5-2600 v2 Series: Power Guidelines

Introduction
This document provides power data for Intel® Xeon® processor E5-2600 series while running real-life applications. This document is complementary to the specifications published in the product datasheet.

The Application Power Guidelines should be used for reference only. The power data provided in this document are not design points or specifications and should not be used as such.

Read the full Intel® Xeon® Processor E5-2600 v2 Series Power Guidelines.

Video Liên Quan