• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® E7520 Chipset Intel® Xeon® and Celeron® Processors: Brief

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

TBD