• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processors

Broad product line for embedded

Previous generations of embedded Intel® processors may not be supported by Intel. Refer to the comprehensive embedded processor and chipset roadmap for products backed by Intel’s seven-year extended lifecycle support.

Features

Processor Number1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Cache Clock Speed Bus Speed Number of Cores Max TDP Embedded Intel® Hyper-Threading Technology Launched
65 nm
E5345 8 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 4 80 W x   Q4 '06
E5335 8 MB L2 2 GHz 1333 MHz 4 80 W x   Q4 '06
L5318 8 MB L2 1.60 GHz 1066 MHz 4 40 W x   Q1 '08
5148 4 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 2 40 W x   Q2 '06
5138 4 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz 2 35 W x   Q4 '06
5128 4 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz 2 40 W x   Q4 '06
5140 4 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 2 65 W x   Q2 '06
5130 4 MB L2 2.00 GHz 1333 MHz 2 65 W x   Q2 '06
Intel® Xeon® processors LV and ULV
65 nm
LF80539KF0412M 2 2.00 GHz 2 MB L2 667 MHz 31 W x   Q1 '06
LF80539KF0282M 2 1.66 GHz 2 MB L2 667 MHz 31 W x   Q3 '06
LF80539JF0282M 2 1.66 GHz 2 MB L2 667 MHz 15 W x   Q3 '06
Intel® Xeon® processors with 800 MHz system bus
RK80546KG0881M 1 3.20 GHz 1 MB L2 800 MHz 103 W x x Q1 '00
RK80546KG0721M 1 2.80 GHz 1 MB L2 800 MHz 55 W x x Q4 '04

Additional Resources

Technical documents
  Intel® Xeon® processor
    Product Brief: Intel® Xeon® 5600/5500 Platform for Embedded Computing
    Product Brief: Intel® Xeon® Processor C5500/C3500 Series
    Product Brief: 45nm Intel® Xeon® Processors 5400/5200/3000 Series for Embedded Computing Platforms
    Product Brief: Intel® Xeon® Processors 3400 Series for Embedded Computing
    Product Brief: Intel® 5000P Chipset
    Manuals: Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
    Intel® Extended Memory 64 Technology Documents
    Manual: Intel® Pentium® 4 and Intel® Xeon® Processor Optimization Reference Manual
    Manual: Intel® E7501 Scalable Performance Board Development Kit User's Manual
  Intel® Xeon® processors LV and ULV
    Datasheet: Dual-Core Intel® Xeon® processor LV and ULV
    Guide: Embedded Voltage Regulator-Down (EmVRD) 11.0 Design Guidelines for Embedded Implementations Supporting PGA478
    Guide: Dual-Core Intel® Xeon® processor LV and ULV Thermal Design Guide
    Guide: Intel® E7520/E7320 Chipset Memory Controller Hub (MCH) and Intel® 6700PXH 64-Bit PCI HubThermal/Mechanical Design Guide for Embedded Applications
    Manual: Dual-Core Intel® Xeon® processor LV with Intel® E7520 Chipset and Intel® 6300ESB ICH Development Kit User’s Manual
    Product Brief: Dual-Core Intel® Xeon® Processors LV and ULV for Embedded Computing
    Product Brief: Dual-Core Intel® Xeon® Processor LV and Intel® E7520 Chipset Development Kit
    Product Brief: Intel® 3100 Chipset for Dual-Core Intel® Xeon® Processors LV and ULV and Intel® Celeron® Processors
    Product Brief: Intel® E7520 Chipset for Dual-Core Intel® Xeon® Processors LV and ULV, and Intel® Celeron® Processors
    White Paper: Intel® Virtualization Technology (VT) in Converged Application Platforms
  Low voltage Intel® Xeon® processor
    Application Note: How to Enable the VTune™ Performance Analyzer on MontaVista Linux* Carrier Grade Edition 3.1
    Application Note: Intel® Xeon® Processor with 512 KB L2 Cache System Compatibility Guidelines
    Application Note: Intel® Xeon® Processor Thermal Solution Functional Specifications
    Datasheet: Low Voltage Intel® Xeon® Processor at 1.6, 2.0, and 2.4 GHz (FC-µPGA Package)
    Datasheet: Low Voltage Intel® Xeon® Processor with 800 MHz System Bus
    Guide: mPGA604 Socket Design Guidelines
    Guide: Intel® Xeon® Processor and Intel® E7500/E7501 Chipset Compatible Platform Design Guide
    Guide: Low Voltage Intel® Xeon® Processor for Embedded Applications Thermal Design Guidelines
    Guide: Low Voltage Intel® Xeon® Processor with 800 MHz System Bus Thermal/Mechanical Design Guide
    Guide: Dual Intel® Xeon® Processor Voltage Regulator Down (VRD) Design Guidelines
    Guide: VRM 9.0 DC-DC Converter Design Guidelines
    Guide: VRM 9.1 DC-DC Converter Design Guidelines
    Guide: Voltage Regulator Module (VRM) and Enterprise Voltage Regulator-Down (EVRD) 10.0 Design Guidelines
    Guide: ITP700 Debug Port Design Guidelines
    Manual: Intel® Xeon® Processor with 800 MHz System Bus, and Intel® E7520 Chipset, and Intel® 6300ESB ICH Development Kit User's Manual
    Product Brief: Intel® Xeon® Processor with 512 KB L2 Cache and Low Voltage Intel® Xeon® Processor for Embedded Computing
    Specification Update: Intel® Xeon® Processor
    White Paper: Technology Innovations for Storage: Overview and Benefits for Storage Professionals
    White Paper: The Right Computing Platform for Real-World Testing
Tools and software
    Intel® Software Network
    Microsoft* Macro Assembler 8.0 (MASM) Package (x86)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Không hệ thống máy tính nào có thể cung cấp chế độ bảo mật tuyệt đối trong tất cả các điều kiện. Công nghệ Thực thi Tin cậy Intel® (Intel® TXT) yêu cầu máy tính với Công nghệ Ảo hóa Intel®, bộ xử lý, chipset, BIOS hỗ trợ Intel TXT, các Mô-đun mã xác thực và môi trường khởi chạy đo lường (MLE) tương thích với Intel TXT. Intel TXT cũng yêu cầu hệ thống có TPM v1.s. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.