• <Xem thêm trên Intel.com

i960® Processors

High performance 32-bit embedded RISC processors

Previous generations of embedded Intel® processors may not be supported by Intel. Refer to the comprehensive embedded processor and chipset roadmap for products backed by Intel’s seven-year extended lifecycle support.

Features

Product1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Clock Speed Bus Speed Instruction Cache Data Cache Data RAM Launch
80960JA 33, 25, 16 MHz 32 MHz 2 Kb 1 Kb 1 Kb Q3 '02
80960JF 33, 25 MHz 32 MHz 4 Kb 2 Kb 1 Kb Q3 '02
80960JD 66/33, 50/25, 40/20, 33/16 MHz 32 MHz 4 Kb 3 Kb 1 Kb Q3 '02
80960JS 33, 25 MHz 32 MHz 16 Kb 4 Kb 1 Kb Q3 '02
80960JC 66/33, 50/25 MHz 32 MHz 16 Kb 4 Kb 1 Kb Q3 '02
80960JT 100/33 MHz 32 MHz 16 Kb 4 Kb 1 Kb Q3 '02
80960VH 100/33 MHz 32 MHz 16 Kb 4 Kb 1 Kb Q3 '02

Additional Resources

Technical documents
  Application Note: Intel® i960® Processor and Intel XScale® Processor Initialization Comparison
  Application Note: AP-712 — DRAM Controller for i960® Jx JA/JF/JD Microprocessors
  Application Note: AP-716 — 80960Cx/80960Jx/80960Hx Architectural Comparison
  Application Note: Interfacing the i960® Jx Microprocessor to the NEC µPD98401* Local ATM Segmentation and Reassembly (SAR) Chip
  Application Note: Upgrading Designs from the 3.3 V, 5 V Tolerant 80960JA/JF/JD Embedded Processors to the 80960JT
  Datasheet: 80960JA/JF/JD/JS/JC/JT 3.3 V Embedded 32-Bit Microprocessor
  Datasheet: Intel® i960® VH Embedded-PCI Processor
  Guides: i960® Jx Microprocessor Instruction Set and Register Quick Reference
  FAQ: i960® Jx processors frequently asked questions
  FAQ: i960® VH Embedded-PCI Processors Frequently Asked Questions
  FAQ: i960® Processors General Frequently Asked Questions
  Manual: i960® Jx Microprocessor Developer's Manual
  Manual: Intel® i960® VH Processor Developer's Manual
  Manual: EVAL80960VH Evaluation Platform Board Manual
  Manual: gdb960 User's Manual
  Manual: Getting Started with the i960® Processor Development Tools
  Manual: Getting Started with the 80960 QUICKval Kit
  Manual: Intel® 80960 QUICKval Quick Reference Card
  Manual: i960® Microprocessor CTOOLS Application Development Tools
  Manual: i960® Microprocessor User's Guide for Cyclone and PCI-SDK Evaluation Platforms
  Manual: i960® Processor Assembler User's Guide
  Manual: i960® Processor Compiler User's Manual
  Manual: i960® Processor Library Supplement
  Manual: i960® Processor Software Utilities User's Guide
  Manual: i960® Processor Tools License Guide
  Manual: MON960 Debug Monitor User's Guide
  Performance Brief: i960® Microprocessor
  Product Brief: Intel® i960® Family Linecard
  Product Brief: GVH80960PCI Software Development and Embedded-PCI Processor Evaluation Kit
  Schematic: Cyclone schematics, 80960JD66 module (also for JS33/JC66/JT100)
  Schematic: Cyclone schematics, squall ethernet module
  Schematic: DRAM Cntrlr postrcript schematics, 80960Jx (JA/JF/JD)
  Schematic: Postscript Schem for Jx (JA/JF/JD) DRAM Design
  Schematic: Cyclone eval board schematics
  Specification Update: Intel® i960® VH Embedded-PCI Processor
Tools and software
  Manual: Intel® 80960 QUICKval Quick Reference Card
  Code examples: 80960Jx startup code
  Code examples: Cyclone EP example program install
  Code examples: Jx (JA/JF/JD) DRAM design infor for AP-712
  Code examples: SRC 80960 Software Examples
  Executable: Monitor used to talk to eval board
  BSDL file for the 80960Jx 196-Pin mini PBGA
  BSDL file for the 80960Jx 132-Pin PGA 14
  BSDL file for the 80960Jx 132-Pin PQFP p
  BSDL file for the VH
  IBIS 80960Jx (JC/JS/JT) PQFP 3.3 V I/O
  IBIS 80960Jx (JC/JS/JT) PQFP 5 V I/O
  IBIS 80960JA/JF (16,25,33MHz) 132-Pin PGA
  Specification Update: 80960Jx Microprocessor

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Không hệ thống máy tính nào có thể cung cấp chế độ bảo mật tuyệt đối trong tất cả các điều kiện. Công nghệ Thực thi Tin cậy Intel® (Intel® TXT) yêu cầu máy tính với Công nghệ Ảo hóa Intel®, bộ xử lý, chipset, BIOS hỗ trợ Intel TXT, các Mô-đun mã xác thực và môi trường khởi chạy đo lường (MLE) tương thích với Intel TXT. Intel TXT cũng yêu cầu hệ thống có TPM v1.s. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.