• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® I/O Processors

Reduce communications bottleneck

Previous generations of embedded Intel® processors may not be supported by Intel. Refer to the comprehensive embedded processor and chipset roadmap for products backed by Intel’s 7-year extended lifecycle support.

Features

Product1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PCI Express* (PCIe*) PCI Speed Clock Speed SAS/SATA Ports Memory Type Max Memory Launched
IOP348 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz 8 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '05
IOP342 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz N/A 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '03
IOP341 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz N/A 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '03
IOP333 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 800 MHz N/A 333-400 MHz 32/64-bit DDR SDRAM 2 GB (DDR)
1 GB (DDRII)
Q2 '02
IOP331   133 MHz PCI-X 800 MHz N/A 333-400 MHz 32/64-bit DDR SDRAM 2 GB (DDR)
1 GB (DDRII)
Q2 '02

Additional Resources

Technical documents
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor Thermal Design Considerations PDF 628KB
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor Initialization
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor SRAM DMA
  Application Note: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Thermal Design Considerations PDF 550KB
  Application Note: Intel® 80333 I/O Processor Thermal Design Guidelines
  Application Note: Intel® 80321 I/O Processor Software Conversion to Intel® 80331 I/O Processor
  Application Note: Optimized Linux* Code for Intel XScale® Microarchitecture
  Datasheet: Intel® 81348 I/O Processor
  Datasheet: Intel® 81341 and Intel® 81342 I/O Processors
  Datasheet: Intel® 80333 I/O Processor
  Datasheet: Intel® 80331 I/O Processor
  Guide: Intel® 81348 I/O Processor Design Review Checklist
  Guide: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Design Review Checklist PDF 418KB
  Guide: Intel® 81348 I/O Processor Design PDF 2.15MB
  Guide: Intel® 81341 and Intel® 81342 I/O Processors Design PDF 2.05MB
  Guide: Intel® 80333 I/O Processor Design Guide
  Guide: Intel® 80331 I/O Processor Design Guide
  Guide: Intel® 80331 I/O Processor Thermal Design Guidelines
  Guide: Intel® I/O Processors Linux-Debian* Installation Guide
  Guide: 3rd Generation Intel XScale® Microarchitecture Software Design
  Manual: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Developer’s Manual
  Manual: Intel® 80333 I/O Processor Developer's Manual
  Manual: Intel® 80331 I/O Processor Developer's Manual
  Manual: Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit D-0 Addendum
  Manual: Intel® IQ80331 I/O Processor Evaluation Platform Board Manual
  Manual: Intel XScale® Core Developer’s Manual
  Manual: 3rd Generation Intel XScale® Microarchitecture Developer’s Manual
  Manual: Host Bus Adapter Customer Reference Board Manual for 8134x I/O Processors
  Manual: External Storage Design Customer Reference Board Manual for 8134x I/O Processors
  Performance Brief: Why SAS? Serial Attached SCSI (SAS) Technology
  Product Brief: Intel® IOP34x Storage Processor Family featuring Intel XScale® technology
  Product Brief: Intel® IOP348 I/O Processor featuring Intel XScale® technology
  Product Brief: Intel® IOP348 I/O Processor Storage Processing
  Product Brief: Intel® IOP341 and IOP342 I/O Processors
  Product Brief: Intel® IOP333 I/O Processor with Intel XScale® Microarchitecture
  Product Brief: Intel® IOP331 I/O Processor with Intel XScale® Microarchitecture
  Schematic: External Storage Design Schematics for Intel® 8134x I/O Processors
  Schematic: Host Bus Adapter Schematics for Intel® 8134x I/O Processors PDF 1.70MB
  Schematic: 80331 Allegro* Layout Symbol
  Schematic: 80331 OrCAD* Library Symbol
  Schematic: Intel® IQ80331 Intel® Double Data Rate (Intel® DDR) DIMM Evaluation Platform Board Schematics
  Schematic: Intel® IQ80331 I/O Processor Intel® Double Data Rate (Intel® DDR)-II 400 Evaluation Platform Board Schematics
  Schematic: Intel® 80331 I/O Processor Schematic Review Checklist
  Specification Update: Intel® 81348 I/O Processors
  Specification Update: Intel® 80333 I/O Processor
  Specification Update: Intel® 80331 I/O Processor
  Specification Update: Error correcting code (ECC) Handling Issues on Intel XScale® I/O Processors
Tools and software
  Guide: Evaluation Board Selector Guide for Intel® I/O Processors
  Intel® 81341 I/O processor BSDL file
  Intel® 81342 I/O processor BSDL file
  Intel® 81341 I/O processor IBIS file
  Intel® 81342 I/O processor IBIS file
  Intel® 80333 I/O processor IBIS file
  Intel® 80333 I/O processor BSDL file
  Intel® 80331 I/O processor IBIS file
  Intel® 80331 I/O processor BSDL file
  Intel® 80331 I/O processor BSDL support file

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

open

1. Thông tin được gửi cho Intel thông qua các biểu mẫu trên trang web này được điều chỉnh theo Tuyên bố Quyền riêng tư của Trung tâm Thiết kế Nhúng Intel®: www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Số hiệu bộ xử lý của Intel không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi họ bộ xử lý, chứ không phải giữa các họ bộ xử lý khác nhau. Hãy truy cập www.intel.com/content/www/vn/vi/processors/processor-numbers.html để biết chi tiết.

3. Bit Vô hiệu hóa Thực thi yêu cầu hệ thống hỗ trợ Bit Vô hiệu hóa Thực thi. Hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn để xác định liệu hệ thống của bạn có cung cấp chức năng này không. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Công nghệ Siêu Phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT) yêu cầu hệ thống hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy kiểm tra với nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Không có sẵn trên Intel® Core™ i5-750 thế hệ trước. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả chi tiết về những bộ xử lý nào hỗ trợ Công nghệ Intel HT, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Công nghệ Intel® vPro™ rất tinh vi và đòi hỏi phải cài đặt và kích hoạt. Khả năng sẵn dùng của các tính năng và kết quả sẽ phụ thuộc vào cài đặt và cấu hình phần cứng, phần mềm và môi trường CNTT. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Công nghệ Quản trị Tích cực Intel® (Intel® AMT) yêu cầu kích hoạt và một hệ thống với kết nối mạng công ty, chipset, phần cứng mạng và phần mềm hỗ trợ Intel® AMT. Đối với máy tính xách tay, Công nghệ Intel® AMT có thể không sẵn có hoặc hạn chế trên VPN dựa trên hệ điều hành chủ, khi kết nối không dây, sử dụng pin, ở chế độ ngủ, chế độ ngủ đông hoặc tắt. Kết quả phụ thuộc vào phần cứng, cài đặt và cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html

7. Công nghệ Chống trộm của Intel® yêu cầu chipset, BIOS, phần mềm cơ sở và phần mềm, cùng với đăng ký thuê bao với một Nhà cung Cấp dịch vụ hỗ trợ công nghệ này. Không có hệ thống nào có thể cung cấp bảo mật tuyệt đối trong mọi điều kiện. Tham khảo ý kiến nhà sản xuất hệ thống và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết khả năng sẵn có và chức năng. Intel không chịu trách nhiệm về dữ liệu bị mất hoặc bị đánh cắp và/hoặc hệ thống hay bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Yêu cầu hệ thống hỗ trợ Âm thanh Độ nét Cao Intel® (Âm thanh Intel® HD). Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc vào thiết bị và việc triển khai thực tế. Để biết thêm thông tin về Âm thanh Intel® HD, hãy tham khảo www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Cấu trúc Intel® 64 yêu cầu hệ thống với bộ xử lý, chipset, BIOS và phần mềm hỗ trợ 64 bit. Hiệu năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Tham vấn với nhà sản xuất máy tính của bạn để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel® (Intel® SIPP). Hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy tính để biết tính sẵn có của hệ thống đáp ứng các nguyên tắc của Chương trình Nền tảng Ảnh Ổn định Intel. Intel SIPP chỉ là một chương trình máy khách và không áp dụng cho các máy chủ hoặc thiết bị cầm tay và/hoặc điện thoại sử dụng Intel®. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại www.intel.com/txt.

12. Công nghệ Ảo hóa Intel® đòi hỏi hệ thống máy tính với bộ xử lý Intel®, BIOS và trình giám sát máy ảo (VMM) hỗ trợ công nghệ này. Chức năng, hiệu năng hoặc các lợi ích khác sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và phần mềm. Các ứng dụng phần mềm có thể không tương thích với tất cả các hệ điều hành. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Công nghệ Intel® Turbo Boost yêu cầu hệ thống có khả năng Công nghệ Intel Turbo Boost. Hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn. Hiệu năng thay đổi tùy theo phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.